Helion


Szczegóły ebooka

Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim

Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim

Zrozumiesz Pismo Święte!

Słowo Życia przekazuje prawdy Nowego Testamentu w przystępny sposób, w języku zrozumiałym dla polskiego czytelnika XXI wieku.

Przez ponad dwadzieścia lat dużą popularnością cieszyła się w Polsce współczesna parafraza Nowego Testamentu o tym samym tytule. Obecne wydanie „Słowa Życia” jest kontynuacją tego projektu, ale stanowi zupełnie nowy przekład opracowany przez organizację Biblica w oparciu o zasadę ekwiwalencji dynamicznej, stosowaną w wielu współczesnych tłumaczeniach Pisma Świętego.

Wersja elektroniczna „Słowa Życia” wyróżnia się przyjazną i intuicyjna nawigacją, pozwalającą na wygodne poruszanie się pomiędzy księgami Nowego Testamentu oraz poszczególnymi rozdziałami.

 • Wstęp
 • Ewangelia Mateusza
 • Ewangelia Marka
 • Ewangelia Łukasza
 • Ewangelia Jana
 • Dzieje Apostolskie
 • List apostoła Pawła do Rzymian
 • 1 List apostoła Pawła do Koryntian
 • 2 List apostoła Pawła do Koryntian
 • List apostoła Pawła do Galacjan
 • List apostoła Pawła do Efezjan
 • List apostoła Pawła do Filipian
 • List apostoła Pawła do Kolosan
 • 1 List apostoła Pawła do Tesaloniczan
 • 2 List apostoła Pawła do Tesaloniczan
 • 1 List apostoła Pawła do Tymoteusza
 • 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza
 • List apostoła Pawła do Tytusa
 • List apostoła Pawła do Filemona
 • List do Hebrajczyków
 • List Jakuba
 • 1 List Piotra
 • 2 List Piotra
 • 1 List Jana
 • 2 List Jana
 • 3 List Jana
 • List Judy
 • Apokalipsa Jana
 • Polecane ebooki

 • Tytuł: Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim
 • Autor: opracowanie zbiorowe
 • ISBN Ebooka: 978-83-7981-219-6, 9788379812196
 • Data wydania ebooka: 2021-07-16
 • Identyfikator pozycji: e_23ny
 • Wydawca: LOGOS MEDIA