Helion


Szczegóły ebooka

La figure du Juif errant dans la prose française du XXe siècle

La figure du Juif errant dans la prose française du XXe siècle

Monografia stanowi semiologiczną oraz semio-pragmatyczną analizę postaci Żyda wiecznego tułacza na podstawie pięciu wybranych francuskich utworów prozatorskich, datujących się na XX wiek. Nadrzędnym przedmiotem badawczym pracy jest określenie stopnia, w jakim predesygnacja konwencjonalna przekłada się na analizowane dwudziestowieczne realizacje prozatorskie, których kanwa literacka osnuta jest wokół nieśmiertelnego włóczęgi, oraz zweryfikowanie, czy aksjomat o  „śmierci mitu” jest istotnie uzasadniony i czy nadal obowiązuje we współczesnej literaturze francuskiej. W publikacji wykazano również sieć korelacji, jakie zachodzą w procesie czytelniczym między analizowaną postacią a odbiorcą. Istotnym wektorem badań była zatem próba wglądu w system narracyjny tak, aby określić, w jakim stopniu i czy w ogóle zastosowane w tekstach zabiegi narratorskie determinują ewentualny antysemicki wydźwięk i odbiór Tułacza.

  • Tytuł: La figure du Juif errant dans la prose française du XXe siècle
  • Autor: Paweł Kamiński
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3909-2, 9788322639092
  • Data wydania ebooka: 2021-07-21
  • Identyfikator pozycji: e_23qy
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego