Helion


Szczegóły ebooka

Chuligania

Chuligania


Ania tylko tak mio wyglda. Wszyscy nabieraj si na rude loki i niebieskie oczy.

Ale Ania jest tak mówi o sobie nieadopcyjna. Trudna. Nie do okieznania.

Nie chce spenia cudzych oczekiwa. Chce, aby kto speni jej wasne. Chce

wybra, nie zosta wybran. Na dodatek nie jest ju sama

  • Okładka
  • Karta tytułowa
  • Chuligania
  • Karta redakcyjna