Szczegóły ebooka

Tax cancellation: A comparative analysis

Tax cancellation: A comparative analysis

Piotr Buława

Ebook

Niniejsza książka przedstawia instytucję umorzenia zobowiązań podatkowych w porządkach prawnych: Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej i Anglii w szerokim kontekście prawa podatkowego oraz prawa upadłościowego. Monografia koncentruje się na trzech formach umorzenia zobowiązań podatkowych: umorzeniu administracyjnym, oddłużeniu i układzie. Przeprowadzona analiza jest oparta na komparatystyce prawnej, która umożliwia wyjście poza utarte schematy badawcze i dostarcza nowej perspektywy dla lepszego poznania instytucji umorzenia zobowiązań podatkowych. Pomimo istotnych różnic pomiędzy analizowanymi porządkami prawnymi, omawiane w książce problemy mają charakter uniwersalny.

  • Tytuł: Tax cancellation: A comparative analysis
  • Autor: Piotr Buława
  • ISBN: 978-83-226-4046-3, 9788322640463
  • Data wydania: 2021-07-26
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23uk
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego