Szczegóły ebooka

Tatuaże. Gdy ciało staje się tłem

Tatuaże. Gdy ciało staje się tłem

Zbiorowy

Ebook

Interdysplinarne spojrzenie na tatuaże i fenomen ich popularności we współczesnym społeczeństwie i kulturze 

Gdy ciało staje się tylko tłem….......................................................................... 11
Wprowadzenie...................................................................................................... 13
Wstęp..................................................................................................................... 17
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Pradawne tatuaże.................................................................................................. 19
Jerzy T. Marcinkowski
Tatuaże w czasach nowożytnych – znaczenie w różnych subkulturach
i zawodach............................................................................................................. 33
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Czesław Żaba
100-letnie eksponaty tatuaży w Muzeum Katedry i Zakładu Medycyny
Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu............................................. 45
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Europejskie tatuaże przełomu XIX i XX wieku – dokumenty inne............... 63
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Tatuaże jako dzieła sztuki współczesnego świata............................................. 67
Jerzy T. Marcinkowski
Jak tatuaże przeszły z subkultury do popkultury?............................................ 71
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko
Oryginalne style i techniki tatuaży.................................................................... 75
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Czy lokalizacja tatuażu na ciele może coś opowiedzieć o człowieku?........... 83
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Body art – „mowa obrazu na skórze”................................................................ 93
6 Tatuaże. Gdy ciało staje się tłem
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Czesław Żaba, Aneta Klimberg
Zagrożenia zdrowotne związane z tatuażem ................................................... 125
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Czesław Żaba
Tatuaż po latach.................................................................................................... 139
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko
Usuwanie tatuaży – problemy zdrowotne......................................................... 145
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska,
Aneta Klimberg, Czesław Żaba
Świadomość problemów zdrowotnych związanych z tatuowaniem.............. 149
Jerzy T. Marcinkowski, Paulina Rosińska, Zofia Konopielko
Emocje towarzyszące tatuowaniu się................................................................. 157
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko
Ważne zalecenia przed wykonaniem tatuażu i po nim................................... 161
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko
Podejście do tatuaży przez różne współczesne pokolenia i środowiska....... 165
Paulina Rosińska
Tatuaże a psyche................................................................................................... 173
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko
Tatuaże dla odzyskiwania zdrowia psychicznego na tle opowieści osób,
którym pomogło tatuowanie ciała..................................................................... 181
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Tatuaże źródłem informacji o zdrowiu psychicznym – sugestia
dla lekarza.............................................................................................................. 187
Jerzy Marcinkowski
Inne znaczenia tatuaży......................................................................................... 191
Jerzy T. Marcinkowski
Tatuaże z okresu pandemii COVID-19............................................................. 193
Czesław Żaba
Tatuaże a medycyna sądowa i kryminalistyka.................................................. 197
Witold Sobczak
Uwarunkowania prawne tatuowania i tatuażu................................................. 199
Mateusz Maria Bieczyński
Tatuaż jako przedmiot prawa autorskiego........................................................ 229
Paweł Sikorski
Czy mogę nosić tatuaż w wojsku, czyli o orzecznictwie
wojskowo-lekarskim............................................................................................ 239
Wioletta Sikorska
Omówienie przepisów regulujących funkcjonowanie salonów tatuaży
i ich stosowanie przez Inspekcję Sanitarną....................................................... 243
Joanna Stojer-Polańska
Tatuaż w ujęciu kryminalistycznym i kryminologicznym.............................. 247
Paulina M. Wiśniewska
Tatuaże jako motyw literacki i filmowy............................................................. 265
Sebastian Surendra
O tatuażu na polskich portalach internetowych.............................................. 279
Słowa kluczowe..................................................................................................... 291
O autorach............................................................................................................. 293

  • Tytuł: Tatuaże. Gdy ciało staje się tłem
  • Autor: Zbiorowy
  • ISBN: 978-83-66353-74-9, 9788366353749
  • Data wydania: 2021-07-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23yc
  • Wydawca: Wydawnictwo Literackie Silva Rerum