Helion


Szczegóły ebooka

Pierwsza pomoc dla psów

Pierwsza pomoc dla psów


PORADNIK DLA OPIEKUNÓW I PRZEWODNIKÓW PSÓW PRACUJĄCYCH, SŁUŻBOWYCH I AKTYWNYCH

5 — PODZIĘKOWANIA
7 — WSTĘP
20 — APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY DLA PSA
24 — LEKI „LUDZKIE” I DAWKOWANIE DLA PSA
28 — RKO – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
34 — OPATRUNKI
50 — RANY
54 — KRWOTOKI
62 — WYPADEK KOMUNIKACYJNY Z UDZIAŁEM PSA
67 — POGRYZIENIA
71 — ZŁAMANIA
74 — ZWICHNIĘCIA STAWÓW
76 — ZŁAMANIA ZĘBÓW
78 — ZWICHNIĘCIE / NADWICHNIĘCIE ZĘBA
79 — RANA POSTRZAŁOWA
82 — USZKODZENIA OPUSZEK ŁAP
87 — USZKODZENIE LUB ZŁAMANIE PAZURA
89 — HIPERTERMIA – PRZEGRZANIE ORGANIZMU
93 — HIPOTERMIA
95 — POPARZENIA
98 — ODMROŻENIA
100 — CIAŁA OBCE W PRZEWODZIE
POKARMOWYM I ZADŁAWIENIA
106 — NIEBEZPIECZNE CIAŁO OBCE – KŁOSY TRAW
108 — CIAŁA OBCE W OKU
110 — WYPADNIĘCIE GAŁKI OCZNEJ
112 — ZATRUCIA POKARMOWE
132 — ZATRUCIE CZADEM – TLENKIEM WĘGLA
133 — ZATRUCIE GAZEM DO SAMOOBRONY PRZED PSEM
134 — PORAŻENIE PIORUNEM
135 — PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
136 — PORAŻENIE PASTUCHEM ELEKTRYCZNYM
138 — PORAŻENIE PARALIZATOREM
141 — UŻĄDLENIE PRZEZ SKORPIONA
142 — UŻĄDLENIE OSY / PSZCZOŁY
143 — UKĄSZENIE PRZEZ ŻMIJĘ
145 — PADACZKA
148 — ROZSZERZENIE I SKRĘT ŻOŁĄDKA
153 — PRZEPUKLINA POURAZOWA
155 — „HOT-SPOT” – „GORĄCA PLAMA/PUNKT”
158 — „CHOROBA KOJCOWA”
160 — PROFILAKTYKA PRZECIWPASOŻYTNICZA
163 — NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PASOŻYTY WEWNĘTRZNE
167 — NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE
171 — DLACZEGO PSY JEDZĄ TRAWĘ?
174 — DLACZEGO PIES ZJADA ODCHODY?
176 — ZAKĄTEK WETERANÓW