Szczegóły ebooka

Bóg - świat - człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej

Bóg - świat - człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej

Aneta Tylak

Ebook

Hermetyzm – nurt filozoficzno-religijny, który swymi korzeniami sięga starożytności – także dzisiaj jest przedmiotem zainteresowania nie tylko w kręgach filologicznych, filozoficznych, religioznawczych, lecz przede wszystkim stanowi źródło inspiracji, a czasem wręcz uniesień duchowych czy religijnych, o czym świadczy wiele publikacji dających wykładnię pism hermetycznych w duchu przypominającym egzegezę pism świętych. Na przestrzeni wieków szeroko pojęty hermetyzm wywarł wpływ na postaci tej miary, co Leonardo da Vinci, Albrecht Durer, Sandro Botticelli, Roger Bacon, William Blake, Johannes Kepler, Mikołaj Kopernik, Isaac Newton, John Milton, Carl Gustav Jung. Jego echa możemy również odnaleźć we współczesnej literaturze.

Celem tej książki jest zapoznanie czytelnika z jednym z najważniejszych źródeł myśli hermetycznej – zbiorem greckich traktatów Corpus Hermeticum – oraz przybliżenie tak zwanej „hermetycznej triady”, na którą składają się: bóg, świat i człowiek.

Od Autorki         9

 

Wykaz skrótów                11

 

Wprowadzenie                13

1. Hermetyzm i Corpus Hermeticum       13

2. Stan badań    26

3. Cele i założenia pracy               30

 

CZĘŚĆ I                 33

Rozdział 1. Bóg                 35

1.1. Θεός i θεῖον w greckiej tradycji filozoficznej              35

1.2. Nous            44

1.3. Logos           56

1.4. Bóg jako arche         59

1.5. Bóg jako Jedno        64

1.6. Bóg jako demiurg   73

1.7. Bóg jako ojciec         77

1.8. Bóg jako dobro        79

1.9. Atrybuty boga          84

1.10. Hermetyczny panteizm     87

Podsumowanie               88

 

Rozdział 2. Świat             93

2.1. Świat jako kosmos w tradycji greckiej           93

2.2. Kosmogonia w traktatach Corpus Hermeticum         98

2.3. Kosmos jako „drugi bóg”     108

2.4. Działanie kosmosu 113

2.5. Hierarchia bytów w kosmosie           117

2.6. Fizyczne atrybuty kosmosu               126

Podsumowanie               127

 

Rozdział 3. Człowiek      129

3.1. Człowiek w refleksji filozoficznej starożytnej Grecji              129

3.2. Narodziny człowieka             132

3.2.1. ῎Ανθρωπος – pierwszy Człowiek hermetyczny     133

3.2.2. Człowiek ziemski i jego złożona natura     137

3.2.2.1. Dusza    140

3.2.2.2. Logos i nous       152

3.2.2.3. Ciało      163

3.3. Powrót do prawdziwej natury          169

3.3.1. Gnothi seauton   169

3.3.2. Anodos i deifikacja             173

3.3.3. Poznanie boga jako zbawienie człowieka                178

Podsumowanie               182

 

Uwagi końcowe              185

 

CZĘŚĆ II               187

Corpus Hermeticum – przekład polski  189

I              190

II             208

III            216

IV           220

V             226

VI           234

VII          240

VIII         242

IX            246

X             252

XI            268

XIII         280

XIV         292

XV          304

XVI         310

XVII       318

XVIII      320

 

Bibliografia         329

 

Summary            337

  • Tytuł: Bóg - świat - człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej
  • Autor: Aneta Tylak
  • ISBN: 978-83-8220-501-5, 9788382205015
  • Data wydania: 2021-07-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23ym
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego