Szczegóły ebooka

Poezja naszych dni, tom 2

Poezja naszych dni, tom 2

Antologia

Ebook

Poezja naszych dni to zbiór wierszy opublikowanych przez Wydawnictwo Borgis w ramach projektu, którego celem było stworzenie antologii poezji współczesnej podejmującej tematy bliskie człowiekowi XXI wieku.

W książce znalazło się 165 utworów 34 poetów – są to teksty zarówno debiutantów, jak i pisarzy mogących pochwalić się sporym dorobkiem literackim. Autorzy reprezentują różne pokolenia, wykonują różne zawody, pochodzą z różnych zakątków Polski, więc spojrzenie każdego z nich na otaczającą nas rzeczywistość jest inne i niepowtarzalne. Różnorodna jest również tematyka wierszy – mówią one o miłości i rozmaitych jej obliczach, opiewają piękno natury, ale też pokazują kruchość naszej egzystencji. Kilka z nich nawiązuje do życia w cieniu pandemii koronawirusa oraz szukania swego miejsca w postpandemicznej rzeczywistości.

Pomimo swej odmienności wszystkie teksty opublikowane w drugim tomie antologii Poezja naszych dni składają się na portret świata, w którym żyjemy, gdzie problemy codzienności są równie ważne jak ponadczasowe uczucia i wartości.

 • Od Wydawcy
 • Marek Biegalski 9
 • Marzena Czubecka 17
 • Żaneta Dakowicz 29
 • Patrycja Dańków 37
 • Martyna Dębska 45
 • Andrzej Drozd 57
 • Ilona Dzijak-Muniak 67
 • Anna Magdalena Filipiak-Matras 75
 • Jacek Karol Grzybowski 85
 • Monika Hankus 95
 • Anna Jagodzińska 107
 • Lech Jakubowski 117
 • Aleksandra Katka 129
 • Joanna Klepner 135
 • Kacper Kordalski 143
 • Tomasz Koźmiński 153
 • Regina Maria Kusak 165
 • Grzegorz Kwiecień 181
 • Nastya Litvinova 193
 • Bernard Łach 201
 • Natalia Łopuszyńska 209
 • Marta Majka 217
 • Wiktor Okrój 225
 • Bożena Rudnicka 229
 • Michał Franciszek Sadowski 237
 • Lilia Skutnik 245
 • Monika Stanisławowska 253
 • Kamila Staszczyk 261
 • Szarobury 269
 • Ada Szwarc 285
 • Janina Węglarz 297
 • Władysław Zatorski 307
 • Angelika Żak 317
 • Agnieszka Żuk 327
 • Tytuł: Poezja naszych dni, tom 2
 • Autor: Antologia
 • ISBN: 978-83-66616-94-3, 9788366616943
 • Data wydania: 2021-07-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_241p
 • Wydawca: Wydawnictwo Borgis