Szczegóły ebooka

Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft)

Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft)

Krzysztof Łęcki

Ebook

Studium „Stadiony świata. Pomiędzy Gemenischaft i Gesellschaft” stara się pokazać wielowymiarowy obraz przemian społecznych i kulturowych jakie charakteryzują mikrokosmos współczesnego futbolu jako cząstkę ponowoczesnego świata. Odwołując metaforycznie do klasycznych kategorii Ferdinanda Tönniesa (Gemeinschaft – wspólnota, tradycja, lojalność osobista versus Gesellschaft – spółka akcyjna, kontrakt, korzyści materialne) autor stara się zarysować paradygmatyczne ramy (w rozumieniu S. Huntingtona) pozwalające w nieco bardziej pogłębiony sposób analizować zdarzenia i zjawiska piłkarskiego uniwersum. Przyjęta w pracy metodologia nawiązuje w zasadniczej części do koncepcji Ervinga Goffmana, co umożliwiło niekonwencjonalne uzasadnienie doboru analizowanych materiałów i próby badawczej.

  • Tytuł: Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft)
  • Autor: Krzysztof Łęcki
  • ISBN: 978-83-226-4052-4, 9788322640524
  • Data wydania: 2021-08-03
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_242g
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego