Helion


Szczegóły ebooka

Zanim zostaniesz sędzią

Zanim zostaniesz sędzią


Zaskakujące, jak wiele treści może zawierać się w tak niewielkiej książeczce… Dariusz Czajkowski – sędzia z blisko trzydziestoletnim stażem – w sposób maksymalnie skondensowany przedstawia istotę wykonywanego zawodu, obrazując ją przykładami spraw, w których orzekał. Stara się wykazać, że zawód sędziego można wykonywać z pasją i w całkowitym oddaniu uniwersalnym, humanistycznym zasadom. Książka adresowana jest w pierwszej kolejności do młodych kandydatów do zawodu sędziowskiego. Prosty, pozbawiony prawniczego żargonu język czyni lekturę atrakcyjną również dla nieprawnika. Narrację znakomicie uzupełniają korespondujące z treścią rysunki autorstwa sędziego Arkadiusza Krupy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • O autorze
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ I. DROGA DO SŁUŻBY SĘDZIOWSKIEJ
  • 1. Wspomnienia z dzieciństwa a zawód sędziego
  • 2. Etap szkolny i akademicki
  • 3. Czas aplikacji
  • 4. Okres asesury
  • 5. Zostałeś sędzią i co dalej?
 • CZĘŚĆ II. RADY PRAKTYCZNE DLA MŁODEGO SĘDZIEGO
  • 6. Jak czytać akta? z metodyki sędziego karnego
 • CZĘŚĆ III. TEORIA A PRAKTYKA. SĘDZIOWSKIE RETROSPEKCJE
  • 7. Na początek retrospekcji
  • 8. Asesorska lekcja
  • 9. Pierwsze przemówienie
  • 10. Cywilistyczny debiut
  • 11. Pierwsze sędziowskie doświadczenia
  • 12. Czy na pewno usiłowanie zabójstwa?
  • 13. Orzeczenie pełne kontrowersji
  • 14. Bezcenna sprawiedliwość
  • 15. Niezwykły poród
  • 16. Wypadek czy zabójstwo?
  • 17. Sędzia myli się tylko raz
  • 18. Zabójstwo ze zgwałceniem ważniejszy wniosek o ściganie czy wniosek o rozsądek?
  • 19. Ekstradycja
  • 20. Szkiełko i oko w procesie karnym
  • 21. Rodzinny horror
  • 22. Owoce zatrutego drzewa
  • 23. Wszystkie sprawy są ważne
  • 24. Odszkodowanie dla pedofila
  • 25. Gdy czyn nie trzyma znamion
  • 26. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest zgodne z prawym prawem?
  • 27. Orzekaj zgodnie z prawem i własnym sumieniem
 • Zakończenie
 • Posłowie
 • Przypisy
 • Strona redakcyjna