Szczegóły ebooka

Życie społeczne jako proces praktyki

Życie społeczne jako proces praktyki

Andrzej Niesporek

Ebook

W książce podejmuje się fundamentalne zagadnienia teorii socjologicznej, w tym przede wszystkim rozumienia w socjologii pojęcia społeczeństwa i życia społecznego. Odwołuje się do idei procesu praktyki społecznej w pracach Georga Hegla oraz Karola Marksa, a także różnych sposobów interpretacji myśli Marksa w tym zakresie. Reinterpretuje pojęcie praktyki w perspektywie myślenia systemowego, w tym przede wszystkim teorii chaosu oraz idei systemów autopoietycznych. Ukazuje teoriopoznawcze konsekwencje tak rozumianego myślenia systemowego. Nawiązuje do podstawowych założeń teorii systemu społecznego Niklasa Luhmanna, przykładu socjologicznego zastosowania idei sytemu autopoietycznego. W konsekwencji w książce proponuje się pewne rozumienie procesu praktyki jako kategorii filozoficznej i społecznej.

  • Tytuł: Życie społeczne jako proces praktyki
  • Autor: Andrzej Niesporek
  • ISBN: 978-83-226-4059-3, 9788322640593
  • Data wydania: 2021-08-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_243i
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego