Helion


Szczegóły ebooka

Ukraińskie stulecie 1914-2014. Szkice historyczne

Ukraińskie stulecie 1914-2014. Szkice historyczne


Książka Tadeusza A. Olszańskiego to zbiór szkiców, o historii i współczesności Ukrainy, poczynając od centrum kraju – kijowskiego Majdanu Niezależności przez wędrówkę po dziejach ukraińskiej rewolucji niepodległościowej sprzed stu lat i odzyskania niepodległości w 1991 r. po próbę zjednoczenia Kościołów prawosławnych Ukrainy. Czytelnik znajdzie tu też szkice poświęcone najważniejszym toposom współczesnej tożsamości Ukraińców: Tarasowi Szewczence, Hołodomorowi i katastrofie czarnobylskiej.

                Autor pisze o Ukrainie jako o Ukrainie, zatem problematyka stosunków polsko-ukraińskich pojawia się cokolwiek na marginesie, tam, gdzie to konieczne ze względu na główny wątek jego rozważań. Więcej na ten temat czytamy tylko w notatkach do wywiadu z 2014 r. oraz w szkicu zamykającym książkę.

                Większość tekstów oparta jest na artykułach publikowanych w Tygodniku Powszechnym lub innych wcześniejszych publikacjach autora, zostały one jednak przeredagowane i zaktualizowane. Autor niekiedy podejmuje dyskusję z samym sobą, pokazując, jak rozwój wydarzeń korygował jego wcześniejsze oceny.

                Książka została ukończona pod koniec czerwca 2019 r., więc konsekwencje objęcia prezydentury przez Wołodymyra Zełenskiego i przedterminowych wyborów parlamentarnych zostały zaznaczone jedynie w niektórych przypisach. Na poważny opis tego przełomu (jeśli będzie to przełom, bo nie ma co do tego pewności) było w tym czasie za wcześnie; być może za wcześnie będzie także, gdy książka ta trafi do czytelników.

 

W Polsce nie powstała inna tak dobrze udokumentowana i czytelna opowieść o Ukrainie w XX wieku - Laurynas Vaiciunas (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego)

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Słowo wstępne
 • Spis treści
 • Krótki kurs historii Majdanu.
 • Z Szewczenką przez wieki i na wieki
 • Hołodomor  ukraińska apokalipsa
 • Od czarnobylskiego ognia spłonęło wielkie imperium
 • Błogosławieństwo zastoju.
 • Ukraina opuszcza (i burzy) Związek Sowiecki
 • Od schyłkowego sowietyzmu do narodowego postkomunizmu.
 • Ukraina dwóch, a raczej trzech języków
 • Ukraińska droga do hymnu
 • Symbole państwa i narodu
 • Czerwonoczarne barwy Ukrainy.
 • Idzie siczowe wojsko/ podśpiewując z cicha
 • Stulecie ukraińskiej niepodległości
 • Czyn Listopadowy
 • Hetmańskie Państwo Ukraińskie
 • Ukraina roku 1919. Czas anarchii, czas pogromów
 • Wybory Symona Petlury
 • Nie całkiem sojusznicza kampania kijowska
 • I powieje ogień nowy od Chłodnego Jaru
 • Rok (pięć lat) rewolucji godności
 • Ukraiński nacjonalizm rok po Majdanie
 • Ukrainy kłopoty z tożsamością (i problem polityki historycznej)
 • II wojna światowa zastępuje Wielką Wojnę Ojczyźnianą.
 • Ciernista droga do jedności ukraińskiego prawosławia
 • Jak sobie radzić z Ukrainą?
 • Łódzka rozmowa o pojednaniu narodów:
 • Przypisy
 • Strona redakcyjna