Helion


Szczegóły ebooka

 
Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe

Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe


Książka, która pozwala zgłębić niezwykle złożone procesy kształtowania się nowoczesnych narodów w Europie Środkowej, które do roku 1918 wchodziły w skład C.K. Monarchii. Jedyna publikacja na polskim rynku wydawniczym opisująca ten temat całościowo.

„Książka Henryka Wereszyckiego […] pozwala nie tylko poznać i zgłębić niezwykle złożone procesy kształtowania się nowoczesnych narodów w Europie Środkowej, ale również skłania do refleksji na temat funkcjonowania tego wielonarodowego państwa, przyczyn jego upadku, a także losów powstałych na jego gruzach państw narodowych” – pisze w przedmowie do książki prof. Antoni Cetnarowicz.
„Pod berłem Habsburgów” to najważniejsze dzieło prof. Henryka Wereszyckiego (1898 – 1990). Jest to napisana z wielką erudycją historia narodów C.K. Monarchii od czasów Marii Teresy aż do upadku Austro-Węgier w 1918 roku. Trudne zagadnienia narodowościowe, rodzenie się świadomości narodowej, wzrost nacjonalizmów – były jedną z przyczyn upadku imperium Habsburgów. Profesor Wereszycki tłumaczy te procesy niezwykle ciekawie i rzeczowo. «Pod berłem Habsburgów» jest jedyną polską książka opisującą ten temat w sposób całościowy. Książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych losami poszczególnych narodów wchodzących niegdyś w skład C.K. Monarchii.
Obecne, trzecie wydanie książki Henryka Wereszyckiego zawiera bogaty materiał ilustracyjny, są to zarówno zdjęcia, jak i rysunki z epoki.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
  • PRZEDMOWA
  • WSTĘP
 • 1. ODRODZENIE NARODOWE
  • REFORMY MARII TERESY I JÓZEFA II
  • BUDZENIE SIĘ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ POSZCZEGÓLNYCH LUDÓW
 • 2. WALKA NARODOWOŚCI O USTRÓJ MONARCHII
  • WIOSNA LUDÓW
  • OKRES NEOABSOLUTYZMU 18491859
  • PRZEOBRAŻENIA KONSTYTUCYJNE W LATACH 18601867
 • 3. W RAMACH DUALIZMU
  • OKRES STABILIZACJI 18671897
  • ZAGADNIENIE NARODOWOŚCIOWE NA WĘGRZECH
  • OSTATNIE LATA PRZED WYBUCHEM WOJNY 1914 ROKU
 • 4. WOJNA ŚWIATOWA I UPADEK AUSTRO-WĘGIER
  • INDEKS NAZWISK
  • Spis ilustracji
 • Karta redakcyjna