Szczegóły ebooka

Układy hydrauliczne w maszynach roboczych

Układy hydrauliczne w maszynach roboczych

Paweł Ciężkowski, Jan Maciejewski, Adam Zawadzki

Ebook

W podręczniku przedstawiono informacje na temat układów hydraulicznych hydrokinetycznych i hydrostatycznych. Omówiono podstawowe elementy układów hydraulicznych stosowane w maszynach roboczych, a w szczególności: pompy i silniki hydrauliczne, cylindry, zawory, rozdzielacze i akumulatory. Opisano obiegi oleju w układach otwartych i zamkniętych oraz układy o stałej mocy, wydajności i układy typu „Load Sensing”. Przedstawiono podstawowe zabezpieczenia stosowane w układach hydrostatycznych maszyn roboczych. Podano przykłady układów hydraulicznych, w których współpracuje kilka członów napędu hydraulicznego (pomp, silników, cylindrów hydraulicznych), a także przykłady synchronizacji ruchu cylindrów hydraulicznych. W publikacji omówiono ogólne zasady sterowania i regulacji w układach hydraulicznych, a na przykładach przedstawiono różne systemy sterowania, omawiając jednocześnie elementy sterujące w układach hydraulicznych oraz układy ich połączeń w napędach hydraulicznych.

Przedmowa 7

Wykaz najważniejszych oznaczeń 9

1. Podstawowe elementy układów hydraulicznych 11

1.1. Wiadomości ogólne 11

1.2. Pompy i silniki hydrauliczne 17

1.2.1. Pojęcia podstawowe dotyczące pomp hydraulicznych 17

1.2.2. Rodzaje i budowa pomp wyporowych 25

1.2.3. Pojęcia podstawowe dotyczące silników wyporowych 28

1.2.4. Rodzaje i budowa silników wyporowych 31

1.3. Cylindry hydrauliczne 31

1.3.1. Pojęcia podstawowe dotyczące cylindrów hydraulicznych 31

1.3.2. Rodzaje i budowa cylindrów hydraulicznych 35

1.4. Zawory hydrauliczne 37

1.5. Rozdzielacze hydrauliczne 39

1.6. Joystick, sposoby sterowania osprzętem roboczym 42

1.7. Akumulatory hydrauliczne 44

1.7.1. Pojęcia podstawowe dotyczące akumulatorów hydraulicznych 44

1.7.2. Rodzaje i budowa akumulatorów hydraulicznych 46

1.8. Filtry oleju 47

1.9. Chłodnice oleju 48

1.10. Szybkozłącza hydrauliczne 48

1.11. Przewody hydrauliczne 49

1.12. Zbiornik oleju 51

2. Przegląd podstawowych układów napędowych hydraulicznych 53

2.1. Wiadomości ogólne 53

2.2. Napęd hydrokinetyczny 55

2.3. Napęd hydrostatyczny 59

2.3.1. Podwozie kołowe 61

2.3.2. Podwozie gąsienicowe 64

2.3.3. Zestawy gąsienicowe 65

2.3.4. Maszyny drogowo-szynowe 65

2.4. Układy sterowania stosowane w maszynach roboczych 66

2.5. Układy skrętu pojazdów kołowych 68

2.6. Mechanizm obrotu nadwozia koparki 70

2.7. Inne układy jazdy – napęd hybrydowy 71

3. Budowa układów hydrostatycznych w maszynach roboczych 74

3.1. Wiadomości ogólne 74

3.2. Obieg hydrauliczny otwarty 79

3.3. Obieg hydrauliczny zamknięty 81

3.4. Układ stałej mocy 81

3.5. Systemy sterowania jedną pompą 83

4. Układy współpracy cylindrów hydraulicznych z osprzętem roboczym 87

4.1. Wiadomości ogólne. Układy kinematyczne stosowane w osprzętach maszyn robo­czych 87

4.2. Elementarny mechanizm korbowy 90

4.3. Układ dźwigniowy 98

4.3.1. Wstęp 98

4.3.2. Określenie zależności geometrycznych dla mechanizmu dźwigniowego 99

4.3.3. Wyznaczenie kąta γ w funkcji długości siłownika l 100

4.3.4. Wyznaczenie prędkości obrotowej łyżki ω3 w funkcji długości siłownika 101

4.3.5. Wyznaczenie sił i momentów sił w mechanizmie dźwigniowym 103

5. Wybrane układy sterowania osprzętem maszyn roboczych 105

5.1. Wiadomości ogólne 105

5.2. Układ sterowania osprzętem roboczym ładowarki z funkcją łyżki pływającej 105

5.3. Układ hydrauliczny do napędu wentylatora ze zmiennym kierunkiem obrotów 110

5.4. Hydrauliczne sterowanie silnikiem diesla DHC 111

5.5. Zabezpieczenie przewodu hydraulicznego przed skokami ciśnienia wywołanymi na­głym uderzeniem siłownika w przeszkodę 111

6. Obsługa układu hydrostatycznego 112

6.1. Wiadomości ogólne 112

6.2. Rozładowanie układu hydrostatycznego 112

6.3. Odpowietrzanie układu hydrostatycznego 113

6.4. Oleje stosowane w układach hydraulicznych maszyn 113

6.5. Wymiana przewodów hydraulicznych 118

6.6. Obsługa układów hydraulicznych 119

6.7. Przykłady uszkodzeń pomp hydraulicznych 121

Podsumowanie 123

Literatura 124

  • Tytuł: Układy hydrauliczne w maszynach roboczych
  • Autor: Paweł Ciężkowski, Jan Maciejewski, Adam Zawadzki
  • ISBN: 978-83-8156-238-6, 9788381562386
  • Data wydania: 2021-08-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2452
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej