Helion


Szczegóły ebooka

Historia masakry nankińskiej

Historia masakry nankińskiej


Opowieść ta nie powinna być postrzegana jako zachęta do nienawiści czy ogólnego potępienia Japończyków. Pokazuje jedynie zagrożenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj propagandy nacjonalistycznej, w której inne narody powinny być traktowane z pogardą. Przed wybuchem wojny Japończycy oraz żołnierze armii japońskiej byli karmieni opowieściami o bezprawiu i dziczy wśród nikczemnych Chińczyków. Zatem nie jest zaskoczeniem, że mężczyźni, którzy napotkali niespodziewanie zaciekły opór w Szanghaju, będą dawali upust swoim nikczemnym żądzom, kiedy tylko przyjdzie okazja, bez zdawania sobie sprawy ze zła, którego dopuszczają się nie tylko wobec Chińczyków, lecz także wobec swojego honoru narodowego. […] Japońscy politycy konsekwentnie twierdzili, że walczą nie z ludem chińskim, a z chińskim rządem, na czele którego stał gen. Czang Kaj-szek. Nie mogli wybrać jednak skuteczniejszej metody na ośmieszenie swojego stanowiska niż pozwolenie swoim żołnierzom na brutalne zbrodnie przeciwko ludzkości na chińskiej ziemi.

Edwin Haward, The Terrible Record of Nanking (fragm.)

 

Masakra nankińska zapisała się jako jedna z najciemniejszych kart w historii świata XX wieku. Jednak z różnych powodów tragedia ta pozostała stosunkowo nieznana ogółowi społeczeństwa Zachodu. Uważamy, że publikacja tego tłumaczenia zapewni zachodnim odbiorcom pełniejsze zrozumienie historii tej zbrodni oraz jej następstw.

Książka Historia masakry nankińskiej jest pracą ważną, zasługującą na uwagę. To pierwsze tak obszerne opracowanie na ten temat, stworzone przez grupę chińskich uczonych z Nankinu. Przedstawia pełną historię masakry z perspektywy chińskiej, japońskiej oraz zachodniej: od upadku miasta, przez same akty zbrodni, po wysiłki społeczności międzynarodowej mające na celu ratowanie uchodźców i wreszcie procesy zbrodniarzy wojennych. Co istotne, praca jest w dużej mierze oparta na świeżo opublikowanym zbiorze materiałów źródłowych na temat masakry.

 • Wstęp
  • Część 1. Masakra nankińska jako poważny akt przemocy dokonany przez Cesarską Armię Japońską
  • Część 2. Potępienie oraz sprawiedliwa ocena zbrodni armii japońskiej ze strony chińskiej i międzynarodowej opinii publicznej
  • Część 3. Błędne stanowisko japońskiej prawicy wobec wojny chińsko-japońskiej oraz masakry nankińskiej
  • Część 4. Zbieranie materiałów i źródeł historycznych, wydawanie publikacji oraz badania naukowe na temat masakry nankińskiej
 • I. Wojna w obronie Nankinu
  • Rozdział 1.1. Marsz armii japońskiej na Nankin i reakcja rządu Republiki Chińskiej
   • Część 1. Marsz wojsk japońskich na zachód po zajęciu Szanghaju
   • Część 2. Japońskie ataki powietrzne na Nankin oraz działania chińskiej obrony przeciwlotniczej
   • Część 3. Działania podejmowane przez rząd Republiki Chińskiej w celu obrony Nankinu
  • Rozdział 1.2. Zacięte walki na głównych pozycjach oraz na pozycjach odwodów na obrzeżach miasta
   • Część 1. Walka o pozycje na obrzeżach Nankinu
   • Część 2. Dostosowywanie pozycji wojsk obronnych oraz nakłanianie przez Japończyków do kapitulacji
   • Część 3. Bitwa w obronie miasta
  • Rozdział 1.3. Zdobycie Nankinu przez armię japońską
   • Część 1. Japończycy zajmują Nankin
   • Część 2. Zbrodnie wojenne popełnione w drodze na Nankin
   • Część 3. Ataki na brytyjskie i amerykańskie okręty wojenne
 • II. Zbrodnia ARMII JAPOŃSKIEJ, która zszokowała Chiny i cały świat masakra nankińska
  • Rozdział 2.1. Usuwanie jeńców wojennych oraz niszczycielska wojna
   • Część 1. Usuwanie jeńców wojennych podczas bitwy o miasto
   • Część 2. Rozkazy dotyczące przeprowadzenia czystek oraz eliminacja wroga
  • Rozdział 2.2. Masowe mordy
   • Część 1. Masowe mordy nad Jangcy
   • Część 2. Łapanki w Nankińskiej Strefie Bezpieczeństwa oraz masowe egzekucje w obrębie miasta i poza nim
  • Rozdział 2.3. Egzekucje indywidualne
   • Część 1. Egzekucje indywidualne w mieście
   • Część 2. Indywidualne egzekucje w Nankińskiej Strefie Bezpieczeństwa
   • Część 3. Indywidualne egzekucje na obrzeżach Nankinu
 • III. Wielka rzeź i gwałty
  • Rozdział 3.1. Gwałty żołnierzy armii japońskiej na kobietach w Nankinie
   • Część 1. Zbrodnie seksualne armii japońskiej
   • Część 2. Zbrodnie seksualne armii japońskiej w oczach obcokrajowców z Zachodu
  • Rozdział 3.2. Patologie związane ze zbrodniami na tle seksualnym
   • Część 1. Gwałty zbiorowe
   • Część 2. Zmuszanie do czynów kazirodczych i innych patologicznych zachowań seksualnych
   • Część 3. Gwałty ze skutkiem śmiertelnym
  • Rozdział 3.3. Ianjo domy publiczne dla japońskich żołnierzy oraz kobiety-pocieszycielki
   • Część 1. Zakładanie nankińskich ianjo ośrodków pocieszenia
   • Część 2. Rodzaje nankińskich ośrodków pocieszenia
   • Część 3. Zarządzanie nankińskimi ośrodkami pocieszenia
   • Część 4. Cierpienie pocieszycielek w nankińskich ośrodkach pocieszenia
 • IV. Grabieże, podpalenia i zniszczenia dokonane przez armię japońską
  • Rozdział 4.1. Grabieże
   • Część 1. Grabieże własności publicznej i prywatnych majątków
   • Część 2. Plądrowanie i zajmowanie własności zagranicznej
   • Część 3. Kradzieże zbiorów bibliotecznych i muzealnych
  • Rozdział 4.2. Podpalenia i pożary
   • Część 1. Podpalenia przeprowadzane na dużą skalę
   • Część 2. Pojedyncze podpalenia i pożary
   • Część 3. Zorganizowane podpalenia
 • V. Pomoc humanitarna ze strony Międzynarodowego Komitetu Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa
  • Rozdział 5.1. Powstanie Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa
   • Część 1. Obcokrajowcy z Zachodu wspierający ideę założenia Strefy Bezpieczeństwa
   • Część 2. Stanowisko Chin i Japonii wobec Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa
   • Część 3. Utworzenie Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa
  • Rozdział 5.2. Ochrona uchodźców i pomoc humanitarna Międzynarodowego Komitetu Nankińskiej Stefy Bezpieczeństwa
   • Część 1. Organizacja i zarządzanie Strefą Bezpieczeństwa
   • Część 2. Podział ośrodków dla uchodźców oraz relokacja uchodźców
   • Część 3. Pomoc humanitarna dla uchodźców
   • Część 4. Ochrona i ratunek dla uchodźców
  • Rozdział 5.3. Zamknięcie Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa
   • Część 1. Deprecjonowanie Międzynarodowego Komitetu Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa oraz wrogość armii japońskiej wobec niego
   • Część 2. Rozwiązanie Międzynarodowego Komitetu oraz zamknięcie Nankińskiej Strefy Bezpieczeństwa
 • VI. Reakcje społeczności międzynarodowej na zbrodnie armii japońskiej w Nankinie
  • Rozdział 6.1. Reakcja Stanów Zjednoczonych
   • Część 1. Relacje mediów
   • Część 2. Oficjalne reakcje
  • Rozdział 6.2. Reakcja Niemiec
   • Część 1. Oficjalna reakcja
   • Część 2. Zmiana stanowiska rządu niemieckiego
  • Rozdział 6.3. Reakcja Wielkiej Brytanii
   • Część 1. Relacje mediów
   • Część 2. Reakcje władz
 • VII. Powojenne procesy sądowe
  • Rozdział 7.1. Procesy nankińskie
   • Część 1. Postępowanie i procedury rządu Republiki Chińskiej w osądzaniu japońskich zbrodniarzy wojennych
   • Część 2. Wnioskowanie o rozpoczęcie procesów sądowych przeciwko zbrodniarzom wojennym z czasów masakry nankińskiej
   • Część 3. Procesy oraz wyroki Trybunału
  • Rozdział 7.2. Procesy tokijskie
   • Część 1. Utworzenie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu
   • Część 2. Zbieranie materiałów dowodowych
   • Część 3. Przesłuchania w sprawie masakry nankińskiej
   • Część 4. Matsui Iwane uznany za winnego
   • Część 5. Wyrok Trybunału