Helion


Szczegóły ebooka

Czas Snu

Czas Snu


Aborygeni, rdzenni mieszkańcy Australii chcą cofnąć czas na Ziemi o kilka tysięcy lat. Za pomocą rytuałów przenoszą się do „Czasu Snu”. Okazuje się, że mistyczna czasoprzestrzeń wciąga coraz więcej ludzi i Duchów. Aby powstrzymać proces, Neo musi również do niej wejść.

Australia _______________________________ 7
Niebezpieczne emocje ____________________ 29
Totemiczni potomkowie __________________ 55
Ścieżki Pieśni __________________________ 75
Zagubieni _____________________________ 93
Atomy Miłości _________________________ 111
Czas Snu _____________________________ 125