Helion


Szczegóły ebooka

Konrad W. Tatarowski - naukowiec, dziennikarz, poeta. Portret wielokrotny

Konrad W. Tatarowski - naukowiec, dziennikarz, poeta. Portret wielokrotny


Bezpośrednią inspiracją do zredagowania tej książki była konferencja zorganizowana we wrześniu 2018 roku z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora oraz jego przejścia na emeryturę. [...] Organizatorom udało się zgromadzić współpracowników, przyjaciół i znajomych Profesora. Dzięki temu konferencja miała nie tylko wymiar naukowy, lecz także nie była pozbawiona wątków osobistych - wspomnień i subiektywnych portretów kreślonych przez przyjaciół. Taka też jest nasza publikacja - wielowymiarowa, prezentująca sylwetkę jej bohatera z różnych perspektyw.

Ze Wstępu

Konrad Witold Talarowski - literaturoznawca, medioznawca, dziennikarz, poeta; profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, od października 2018 roku na emeryturze. Jest autorem monografii Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej RWE (2005). Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2010). Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory (2016). redaktorem książki Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w łodzi w latach 70. i 80. XX wieku (wraz z Agnieszką Barczyk i Renatą Nolbrzak; 2013) oraz książki poetyckiej Światło w ciemności (1993). Opublikował wiele artykułów w pismach społeczno-kulturalnych krajowych i zagranicznych. Był aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej w okresie PRL - współpracował z Komitetem Obrony Robotników, kolportował w Łodzi niezależne wydawnictwa, współtworzył struktury NSU „Solidarność" na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1984-1994 pracował jako dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium.

Słowo wstępne – Agnieszka Barczyk-Sitkowska, Renata Nolbrzak 7

Część 1

Rys biograficzny – wspomnienia Konrada W. Tatarowskiego oraz Jego przyjaciół

Jestem człowiekiem z Chojen. Z Konradem W. Tatarowskim rozmawiają Agnieszka Barczyk-Sitkowska i Renata Nolbrzak 11

Radek. Rysunek z pamięci – Jan Tomkowski 43

Dla Konrada, mego przyjaciela (wyznanie nieobiektywne, ale prawdziwe) – Piotr Załuski 51

Część 2

O twórczości i działalności Konrada W. Tatarowskiego

W duchu wartości – o pisarstwie naukowym Konrada Tatarowskiego – Violetta Wejs-Milewska 63

Konrad W. Tatarowski: humanistyczna perspektywa badawcza a kreacja światów nieistniejących i odtwarzanie zdarzeń z przeszłości – Natalia Kowalska, Katarzyna Szklarek-Zarębska 73

Konrad Tatarowski – dziennikarz sportowy? – Roman Wróblewski 85

Światło w ciemności Konrada W. Tatarowskiego – Jan Tomkowski 95

Figurant „Radek” – Adam Hohendorff 99

Ruch moralnego protestu i udział w nim Konrada Tatarowskiego – Józef  Śreniowski 105

Część 3

Wydarzenia okołokonferencyjne

Panel dyskusyjny: Rozgłośnia Polska RWE od środka. Z Aleksandrem Świeykowskim i Konradem Witoldem Tatarowskim, dziennikarzami Rozgłośni Polskiej RWE, rozmawia Violetta

Wejs-Milewska 117

Konrada Tatarowskiego sprint przez życie (wypowiedź pokonferencyjna) – Władysław Trzaska-Korowajczyk 135

Publikacje Konrada W. Tatarowskiego (wybór) 141

Ordery i odznaczenia za walkę o wolność i demokrację, działalność naukową i kulturalną 153