Szczegóły ebooka

Dobranoc. Przewodnik po zdrowym śnie

Dobranoc. Przewodnik po zdrowym śnie

Bożena Stasiak

Ebook

Bezsenność jest w Polsce plagą niemal połowa z nas sypia źle przynajmniej czasami. W ostatnim okresie męka bezsenności dotyka nas zdecydowanie częściej to jeden z najczęściej odnotowywanych skutków przechodzenia Covid-19. Tymczasem brak snu z powodzeniem stosowany był jako tortura. Doskonała dziennikarka specjalizująca się w tematyce medycznej wraz z grupą wybitnych lekarzy zanalizuje najnowsze, nigdy jeszcze nie publikowane badania nad polską bezsennością i zapyta ich, gdzie szukać ratunku.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • <strong>WSTĘP</strong>
 • <strong>DLA­CZEGO ŚPIMY I DLA­CZEGO ŚNIMY</strong>
  • <strong>Mały brat śmierci</strong>
  • <strong>Choć sen to hyp­nos, nie jest sta­nem hip­nozy</strong>
  • <strong>Zegar ste­ro­wany szyszką</strong>
  • <strong>Fazy i etapy snu</strong>
  • <strong>Mela­to­nina  hor­mon ciem­no­ści</strong>
  • <strong>Czy będzie można swój sen kon­tro­lo­wać?</strong>
  • <strong>Marze­nia speł­nione i nie do speł­nie­nia</strong>
 • <strong>DLA­CZEGO NIE ŚPIMY I Z BEZ­SEN­NO­ŚCI CIER­PIMY</strong>
  • <strong>Bez­sen­ność to nasza codzien­ność</strong>
  • <strong>Dwa w jed­nym, czyli sku­tek i przy­czyna</strong>
  • <strong>Nie mogę spać, bo się stre­suję. Stre­suję się, bo nie mogę spać</strong>
  • <strong>(Bez)sen­ność w depre­sji</strong>
  • <strong>Otyli z bez­sen­no­ści</strong>
  • <strong>I serce cho­ruje</strong>
 • <strong>KIEDY BUDZĄ SIĘ UPIORY</strong>
  • <strong>Śmier­telna bez­sen­ność rodzinna</strong>
  • <strong>W obję­ciach Mor­fe­usza</strong>
  • <strong>Sza­leńcy z Księ­życa</strong>
  • <strong>Klą­twa Ondyny</strong>
  • <strong>Sen jak grom z nieba</strong>
  • <strong>Dotyk śmierci</strong>
  • <strong>Nocne zębów zja­da­nie</strong>
 • <strong>CHI­ME­RYCZNY ZEGAR BIO­LO­GICZNY</strong>
  • <strong>Chro­no­typ  rytm oko­ło­do­bowy</strong>
  • <strong>Sowa czy skow­ro­nek, a może sowo-skow­ro­nek?</strong>
  • <strong>Dez­orien­ta­cja w cza­sie</strong>
  • <strong>Susłem być</strong>
  • <strong>Nie­bie­skie tylko w dzień</strong>
 • <strong>JAK POKO­NAĆ PRO­BLEMY ZE SNEM</strong>
  • <strong>Pamięt­niki zmar­twień</strong>
  • <strong>Do bez­sen­no­ści może pro­wa­dzić strach przed bez­sen­no­ścią</strong>
  • <strong>Licze­nie bara­nów</strong>
  • <strong>Jak sobie poście­lesz, tak się wyśpisz</strong>
  • <strong>Siła z roślin pły­nąca</strong>
  • <strong>Dźwięki i kolory natury</strong>
  • <strong>Zwal­cza­nie bez­sen­no­ści według ajur­wedy</strong>
  • <strong>Kąpiele, masaże, okłady</strong>
  • <strong>Ćwi­cze­nia, gim­na­styka, rytu­ały</strong>
  • <strong>Na spa­nie zie­wa­nie</strong>
  • <strong>Kie­ro­wa­nie odde­chem</strong>
  • <span class="bold-italic">Micro­sle­eps</span><strong>, czyli mikro­drzemki</strong>
  • <strong>Dobry sen z kuchni</strong>
  • <strong>Spo­soby na chra­pa­cza</strong>
  • <strong>Nogi, nogi roz­tań­czone</strong>
  • <strong>Nasenne wita­miny</strong>
  • <strong>Bez­sen­ność w star­szym wieku</strong>
 • <strong>FAKTY MOŻE MNIEJ ZNANE, ALE NIE MNIEJ WAŻNE</strong>
  • <strong>O dobry sen zacznij dbać od rana</strong>
  • <strong>Sen w dwóch kawał­kach</strong>
  • <strong>Histo­ria łóżka</strong>
  • <strong>Bez­sen­ność w wiel­kim mie­ście</strong>
  • <strong>Sen poli­fa­zowy</strong>
  • <strong>Kal­ku­la­tor snu</strong>
 • <strong>SEN W CZA­SACH PAN­DE­MII</strong>
  • <strong>Covi­dowe kosz­mary</strong>
 • <strong>KIEDY POTRZEBNE SĄ LEKI NA SEN</strong>
 • Tytuł: Dobranoc. Przewodnik po zdrowym śnie
 • Autor: Bożena Stasiak
 • ISBN: 9788366630451, 9788366630451
 • Data wydania: 2022-06-22
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_24j5
 • Wydawca: Wydawnictwo Harde