Helion


Szczegóły ebooka

Ocena ryzyka telepracownika oraz pracownika zdalnego - wybrane problemy

Ocena ryzyka telepracownika oraz pracownika zdalnego - wybrane problemy


Przepisy nie przewidują zwolnienia pracodawcy z obowiązków związanych z oceną ryzyka zawodowego w stosunku do telepracowników oraz pracowników zdalnych. Tym samym należy przyjąć, że rolą pracodawcy jest wypełnienie obowiązków wynikających z oceny ryzyka. Jeżeli masz wątpliwości związane z przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego telepracowników i pracowników, którym powierzona została praca zdalna poznaj wskazówki naszego eksperta.