Helion


Szczegóły ebooka

RODO w Ochronie Zdrowia - Bezpieczeństwo danych medycznych

RODO w Ochronie Zdrowia - Bezpieczeństwo danych medycznych

Często panuje złudne przeświadczenie o tym, że jeżeli placówka wdrożyła już przepisy RODO jakiś czas temu, to nic już więcej nie musi w tym zakresie robić. Nic bardziej mylnego. Oczywiście etap wdrażania nowych procedur, przygotowania dokumentacji, szkolenia personelu jest bardzo trudny i wymagający. Niemniej jednak praca administratora danych osobowych na tym się nie kończy. Pamiętajmy o tym, iż przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wymagają naszej ciągłej czujności i systematycznej weryfi kacji wszystkich wykonywanych zadań. Wiadomo bowiem, że niewłaściwe sprawdzanie wdrożonych rozwiązań może skutkować administracyjną karą pieniężną nałożoną przez UODO. Dlatego też tak istotne są regularne testowanie i ocena zabezpieczeń funkcjonujących w placówce. Ma to szczególne znaczenie w przypadku danych osobowych przetwarzanych cyfrowo, np. elektronicznej dokumentacji medycznej.

  • Tytuł: RODO w Ochronie Zdrowia - Bezpieczeństwo danych medycznych
  • Autor: Praca zbiorowa
  • ISBN Ebooka: 2545-3297, 25453297
  • Data wydania ebooka: 2021-08-31
  • Identyfikator pozycji: e_24ux
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka