Helion


Szczegóły ebooka

Londyn

Londyn


Po Paryżu i Nowym Jorku, Edward Rutherfurd przedstawia nam fascynujące losy Londynu.

Z rozmachem opisuje ponad dwa tysiące lat historii tego miasta. Dzięki barwnym bohaterom, których pasjonujące losy misternie splatają się z historią miasta, ukazana zostaje cała bogata przeszłość Londynu. W miarę rozwoju metropolii jesteśmy świadkami powstawania amfiteatru w Londynie, budynku Tower of London, Teatru Szekspirowskiego czy modnej dzielnicy West End.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WSTĘP
 • Rzeka
 • Lon­di­nium
 • Krzyż
 • Zdo­bywca
 • Tower
 • Święty
 • Bur­mistrz
 • Zamtuz
 • Lon­don Bridge
 • Hamp­ton Court
 • Teatr Globe
 • Ogień Boży
 • Pożar Lon­dynu
 • Kate­dra Świę­tego Pawła
 • Gin Lane
 • Lawen­dowe Wzgó­rze
 • Cry­stal Palace
 • Cutty Sark
 • Sufra­żystka
 • Nalot
 • Rzeka
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Mapy
 • Przy­pisy koń­cowe