Szczegóły ebooka

Mistrz. Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski

Mistrz. Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski

Eleonora Szafran

Ebook

MISTRZ PRZYWRACA PAMIĘĆ O LEGENDARNYM POLSKIM BOKSERZE, MISTRZU WSZECH WAG AUSCHWITZ. Książka powstała na podstawie odnalezionych i wcześniej niepublikowanych rękopisów pięściarza Tadeusza Teddyego Pietrzykowskiego. Przygotowała ją i okrasiła osobistymi wspomnieniami jego córka Eleonora Szafran. To publikacja, która odsłania prawdziwy, intymny portret człowieka - sportowca, bohatera wojennego, jakiego dotychczas nie znaliśmy.

Od 27 sierpnia w kinach będzie można oglądać film Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego inspirowany historią Tadeusza Pietrzykowskiego. W rolach głównych: Piotr Głowacki, Grzegorz Małecki, Marcin Bosak, Marian Dziędziel, Piotr Witkowski, Rafał Zawierucha, Marcin Czarnik i Jan Szydłowski.

Walczył i dawał nadzieję. Jego dzieje to gotowy materiał na film.

Maciej Barczewski, reżyser filmu Mistrz

Historia Tadeusza Pietrzykowskiego udowadnia, że człowiek dzięki silnej woli przetrwania i pasji może podjąć walkę nawet z największym złem, jednak żeby zwyciężyć, musi zacząć czynić dobro.

Piotr Głowacki, odtwórca roli Teddyego w filmie Mistrz

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • KIM JEST TEDDY PIE­TRZY­KOW­SKI
 • BOK­SER PRZY SZTA­LU­GACH
 • POZNAJĘ GO WCIĄŻ NA NOWO
 • JEDNO Z JEGO MARZEŃ
 • GEST Z INNEGO ŚWIATA
 • BYŁEM MŁODY, ZOSTA­ŁEM MISTRZEM
 • W DRO­DZE DO FRAN­CJI
 • JAK TRA­FI­ŁEM DO PIE­KŁA
 • KWA­RAN­TANNA
 • PIERW­SZE KOMANDO
 • MUZUŁ­MAN
 • 25 MAL AUF DEN ARSCH PO RAZ PIERW­SZY
 • PRACA NIE­WOL­NI­CZA
 • ZIE­MIA PRZE­KLĘTA
 • BEZ KARY
 • PIERW­SZA WALKA
 • SPEŁ­NIONA OBIET­NICA KAPO
 • PRAW­DZIWY CZŁO­WIEK
 • MLEKO I TRE­NING NA ZADKU BYKA
 • SPORT W OBO­ZIE
 • ZWY­CZAJNY DZIEŃ
 • RUCH OPORU
 • KONNA PRZE­JAŻDŻKA RUDOLFA HÖSSA
 • PIES OŚWIĘ­CIM­SKI
 • MŚCI­CIELKI WIĘŹ­NIARKI
 • ZASTRZYK Z WITA­MINĄ T
 • SIO­STRA MARIA
 • DZIECI ZAMOJSZ­CZY­ZNY
 • KTO UKRADŁ MASŁO?
 • OTTO KÜSEL
 • TRUDA HAN­NAUER
 • JED­NEJ WSZY MNIEJ
 • POD­SŁU­CHANA ROZ­MOWA HIM­M­LERA
 • TRANS­PORT DO NEU­EN­GAMME
 • WALKA ZA PSIE UCHO
 • DRUGA WALKA O ŻYCIE
 • BENNO VON ADOLF
 • W GRU­ZACH HAM­BURGA
 • PAPIE­ROWY PTA­SZEK
 • PIĄTY ROK W HITLE­ROW­SKICH OBO­ZACH
 • NIE­ZNANI BOHA­TE­RO­WIE
 • Z OBOZU DO OBOZU
 • WOL­NOŚĆ PRZY­SZŁA Z DNIA NA DZIEŃ
 • NA PRO­CE­SIE HÖSSA
 • TEDDY, JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE ŻYJESZ
 • CO SIĘ ZE MNĄ DZIAŁO POTEM
 • Przy­pisy koń­cowe
 • CZEGO JESZ­CZE DOWIE­DZIA­ŁAM SIĘ O TACIE
 • PODZIĘ­KO­WA­NIA
 • SŁOW­NI­CZEK
 • KALEN­DA­RIUM
 • OSOBY, KTÓRE ZAWA­ŻYŁY NA LOSACH TEDDYEGO
 • OD REDAK­TORA
 • ALBUM ZDJĘĆ I REPRO­DUK­CJI
 • Tytuł: Mistrz. Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski
 • Autor: Eleonora Szafran
 • ISBN: 9788382500936, 9788382500936
 • Data wydania: 2021-09-07
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_253w
 • Wydawca: Ringier Axel Springer Polska