Szczegóły ebooka

ODCIENIE HINDUIZMU Pakiet - Słownik mitologii hinduskiej, Świat wężowej Bogini

ODCIENIE HINDUIZMU Pakiet - Słownik mitologii hinduskiej, Świat wężowej Bogini

Praca zbiorowa / Barbara Grabowska

Ebook

1) Słownik mitologii hinduskiej

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Ługowskiego

Słownik niniejszy jest pierwszą publikacją w języku polskim omawiającą najważniejsze – zdaniem autorów – terminy i postacie mitologii hinduizmu, tzn. tej dominującej na obszarze Indii historycznych (Indie, Pakistan, Nepal, Cejlon) kultury (nie tylko religii w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa), którą sami hindusi nazywają „odwieczną normą” (sanatanadharma). Istotną innowacją w porównaniu z innymi publikacjami tego typu są materiały mitologii lokalnej, przede wszystkim dwu krain Indii o najbogatszej kulturze: Bengalu i Tamilnadu

Mitologia indyjska, nie tylko hinduska, jest czymś całkowicie żywym, ściśle związanym z życiem codziennym: praktykami rytualnymi, pracami, troskami i radościami. Stanowi bardzo ważny element kultury współczesnej.

 

2) Świat wężowej Bogini

Książka jest poświęcona kultowi Manasy, bogini węży, opiewanej w poematach narracyjnych zwanych mangalami, które powstawały od XV do XIX wieku w Bengalu. Czczona we wsiach pod wieloma imionami i postaciami, bogini ta ma niewątpliwe związki z przedaryjskim kultem Bogini Matki. Autorka szczegółowo omawia mit o Manasie, dowodząc jego związku z wierzeniami szamańskimi. Książka to świetnie wprowadzenie w świat indyjskich kultów ludowych, która na przykładzie wierzeń związanych z boginią wężową pozwala spojrzeć na mało znane zjawiska religijne Indii.

Barbara Grabowska - indolożka, bengalistka. Emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitna specjalistka w zakresie literatury bengalskiej i sanskryckiej, w szczególności krysznaizmu oraz kultów ludowych. Autorka wielu publikacji naukowych oraz książek popularyzujących wiedzę o literaturze i wierzeniach Indii.

 • Słownik mitologii hinduskiej
  • Autorzy
  • Wykaz skrótów (używanych w tekście słownika i w bibliografii)
  • Słowo wstępne
  • Wykaz haseł
  • A
  • B
  • C
  • D
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • Ł
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • Ś
  • T
  • U
  • W
  • Bibliografia
  • Indeks imion i terminów indyjskich (hasła główne)
  • Indeks rzeczowy
 • Świat wężowej bogini
  • Wstęp
  • 1. Dawne dzieje Bengalu
  • 2. Mangale Poematy Wysławiające Bóstwa
  • 3. Twórcy opowieści o Bogini Węży
  • 4. Kult węży w Indiach
  • 5. Rodowód i narodziny Bogini Węży
  • 6. Mit kosmogoniczny w tradycji bengalskiej
  • 7. Nieudane małżeństwa Manasy
  • 8. Wyznawcy Wężowej Bogini
  • 9. Znachor i bogini
  • 10. Przeprawa przez rzekę
  • 11. Odyseja kupca Ćandy
  • 12. Zaślubiny Behuli
  • 13. Szamańska podróż Behuli
  • 14. Ofiara dla Bogini Węży
  • 15. Sen w średniowiecznej literaturze bengalskiej
  • 16. Bogini Manasa
  • OPOWIEŚĆ O PADMIE czyli PIEŚŃ O CHWALE MANASY
  • Bibliografia
  • Spis ilustracji
  • Przypisy
 • Tytuł: ODCIENIE HINDUIZMU Pakiet - Słownik mitologii hinduskiej, Świat wężowej Bogini
 • Autor: Praca zbiorowa / Barbara Grabowska
 • ISBN: 978-83-8238-026-2, 9788382380262
 • Data wydania: 2021-09-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_254k
 • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG