Helion


Szczegóły ebooka

Boga-Rodzica

Boga-Rodzica


“Boga-Rodzica” to utwór Cypriana Kamila Norwida, polskiego poety, prozaika i dramatopisarza. Często jest on uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych.

“Pierwszej przeto części pierwszego wiersza słowa pierwsze dają nazwę rapsodu sposobem bull papieskich i początkują inwokację przez tę patetyczną formę deklinacji, która zamiast piątego przypadku używa pierwszego. Zamiast odrazu «O Marjo...» jest jeszcze trzykroć pierwej imię w przypadku pierwszym, lub przymioty, toż imię zastępujące, co daje tym sposobem wyraźną litanję wstępną:

Boga Rodzica dziewica!

Bogiem sławiona Maryja!

(u Twego Syna hospodyna)

Matko Zwolona — 

Maryja!...

Ziści nam — spuści nam:

Kyrie Elejson...

Twego Syna, Chrzciciela, zbożny czas.”

Fragment