Szczegóły ebooka

Filozofia chodzenia

Filozofia chodzenia

Frederic Gros

Ebook

Chodzenie zyskuje coraz więcej zwolenników, którzy zaznają jego dobroczynnego działania: uspokojenia, zjednoczenia z naturą, poczucia pełni. Chodzenie nie wymaga ani umiejętności, ani techniki, ani sprzętu, ani pieniędzy. Wystarczy ciało, przestrzeń i czas.

Ale chodzenie jest też aktem filozoficznym i doświadczeniem duchowym. Włóczęgi i pielgrzymki, błądzenie i rytuały przejścia, natura i cywilizacja autor czerpie z literatury, historii i filozofii: Rimbaud i jego wieczne ucieczki, Gandhi i polityka biernego oporu i oczywiście Kant i jego codzienne przechadzki po Królewcu.

A jeśli tylko stopami dobrze się myśli? Co miał na myśli Nietzsche, kiedy pisał: I wspinały się stopy, palce już słuchały? Właśnie o tym jest ta książka, będąca zarazem traktatem filozoficznym i próbą zdefiniowania sztuki chodzenia. Ucieszy wszystkich, którzy nigdy nie myśleli o sobie jako o wędrujących myślicielach.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Cho­dze­nie to nie sport
 • Wol­ność
 • Dla­czego jestem takim dobrym pie­chu­rem (Nie­tz­sche)
 • Na zewnątrz
 • Powol­ność
 • Namiętne ucieczki (Rim­baud)
 • Samot­ność
 • Cisza
 • Pie­chura sny na jawie (Rous­seau)
 • Wiecz­ność
 • Na pod­bój dzi­ko­ści (Tho­reau)
 • Ener­gia
 • Piel­grzymka
 • Odnowa i obec­ność
 • Włó­częga cyni­ków
 • Dobre samo­po­czu­cie
 • Melan­cho­lijne błą­dze­nie (Nerval)
 • Codzienne prze­chadzki (Kant)
 • Spa­cery
 • Miej­skie parki
 • Fla­ne­rzy
 • Cią­że­nie
 • To, co ele­men­tarne
 • Mistyka i poli­tyka (Gan­dhi)
 • Powta­rzal­ność
 • Biblio­gra­fia
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Filozofia chodzenia
 • Autor: Frederic Gros
 • Tytuł oryginału: Marcher, Une philosophie
 • Tłumaczenie: Ewa Kaniowska
 • ISBN: 9788382521306, 9788382521306
 • Data wydania: 2021-10-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_258m
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca