Szczegóły ebooka

Był sobie piłkarz cz. II. Niezwykłe historie zawodników nie tylko z pierwszych stron gazet

Był sobie piłkarz cz. II. Niezwykłe historie zawodników nie tylko z pierwszych stron gazet

Antoni Bugajski

Ebook

Oto druga odsłona intrygujących opowieści o polskich piłkarzach, którzy podbijali serca kibiców, a na co dzień nierzadko zmagali się z problemami trudniejszymi niż boiskowy przeciwnik. Nie jest to prosta książkowa kontynuacja. Każdy rozdział to zamknięta opowieść, więc po lekturze drugiej części można i warto sięgnąć po część pierwszą.

Bohaterami są zawodnicy z różnych piłkarskich epok, od czasów przedwojennych aż po okres wolnej Polski. I znowu mamy czterdzieści dynamicznych narracji. Nie ma miejsca na dłuższy oddech, bo każda historia toczy się w tempie godnym energetycznego meczu, od którego nie wolno odrywać wzroku. Nie ma również mowy o powielaniu schematu historie się różnią, ponieważ stoją za nimi nieprzeciętni sportowcy oraz ludzie z wadami i zaletami. Nie wszyscy brylowali w reprezentacji Polski, ale mieli lojalną publiczność, dla której byli ważni i rozpalali emocje. Każdy zasłużył na to swoim talentem i pasją do futbolu, choć zwykle droga na własny piłkarski szczyt była kręta i wysypana ostrymi kamieniami.

Każdy piłkarz to historia zasługująca na osobną interesującą książkę. Tutaj mamy czterdzieści wciągających, skondensowanych, a przez to jeszcze bardziej zdynamizowanych futbolowych opowieści. Jest jak w dobrym piłkarskim meczu akcja goni akcję!

Dobór piłkarzy nie był oczywisty, tak jak nieoczywiste są ich kariery. Jest tu miejsce dla medalistów mistrzostw świata, mistrzów olimpijskich, ale także dla zawodników, którzy w najlepszym wypadku ledwie otarli się o kadrę narodową. Ich piłkarskie losy fascynująco łączyły się z ważnymi życiowymi decyzjami, nierzadko dramatycznymi i nieodwołalnymi. Opisywani zawodnicy reprezentują kluby rozsiane po całej Polsce i pochodzą z różnych epok - od czasów przedwojennych, aż do momentu, kiedy upadał mur berliński. Wszyscy mają wspólny mianownik ich historie są warte poznania lub odkrycia w innym wymiarze. Autor z wieloma bohaterami rozmawiał osobiście, a gdy było to niemożliwe, próbował kontaktować się z ludźmi, którzy na ich temat mieli coś ważnego do powiedzenia, analizował ważne fakty z biografii i starał się je na nowo interpretować.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Jacek Gmoch - Mnie kijem nie dobi­jesz
 • Józef Boniek - Boniek kon­tra Ame­ryka
 • Jacek Grem­bocki - Papież pomógł roda­kowi
 • Andrzej Turecki - Pasia­ste serce
 • Jan Karaś - Gdyby nie poprzeczka, byłaby rzecz wielka
 • Andrzej Pałasz - Te pie­roń­skie pół­fi­nały
 • Zdzi­sław Kapka - Do utraty tchu
 • Wła­dy­sław Dąbrow­ski - Kasa niczyja
 • Adam Benesz - Kto głów­kuje, ten żyje
 • Józef Kwiat­kow­ski - Mleko się wylało
 • Adam Zejer - Fla­cha za bia­łego
 • Józef Ada­miec - Zagadka z brodą
 • Zyg­munt Gar­łow­ski - Brat
 • Piotr Drze­wiecki - Całe życie ino Ruch
 • Piotr Pie­kar­czyk - Kara boska za głu­potę
 • Marian Kozer­ski - Pierw­szy strze­lec u Gór­skiego
 • Marek Dziuba - Oso­bi­ste pora­chunki z impe­rium
 • Sta­ni­sław Baran - Rycerz na wojnę i pokój
 • Robert Gado­cha - Za garść dola­rów
 • Andrzej Dybicz - Dyplom nad łóż­kiem
 • Kazi­mierz Kmie­cik - Wyrzut sumie­nia
 • Paweł Janas - Czło­wiek, który zamknął sta­dion
 • Marek Majka - Löw musiał odejść
 • Lecho­sław Olsza - Pan pił­karz się bawił
 • Wła­dy­sław Gro­tyń­ski - Mię­dzy boiskiem a wię­zie­niem
 • Ryszard Szpa­kow­ski - Drugi Dia­beł
 • Hubert Gad - Skok na głę­boką wodę
 • Krzysz­tof Adam­czyk - Wyro­stek, auto i dziew­czyna
 • Krzysz­tof Warzy­cha - Aktor pierw­szego planu
 • Janusz Nawrocki - Żela­zne płuca
 • Janusz Sybis - Pieśń o małym ryce­rzu
 • Roman Szew­czyk - Nor­weg w końcu prze­pro­sił
 • Zdzi­sław Roz­bor­ski - Rachu­nek pła­cił prze­ciw­nik
 • Kazi­mierz Gór­ski - Od Sarenki do Orła
 • Zyg­fryd Szoł­ty­sik - Zryw do boha­ter­stwa
 • Adam Topol­ski - Trzę­sie­nie ziemi
 • Wła­dy­sław Sza­ryń­ski - Przez łzy do finału
 • Ryszard Grze­gor­czyk - W Parku Ksią­żąt jak w domu
 • Marek Filip­czak - Huś­tawka z Anfield
 • Tade­usz Nowak - Do ostat­niej kro­pli potu
 • Biblio­gra­fia
 • Tytuł: Był sobie piłkarz cz. II. Niezwykłe historie zawodników nie tylko z pierwszych stron gazet
 • Autor: Antoni Bugajski
 • ISBN: 9788382500868, 9788382500868
 • Data wydania: 2021-09-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_25a5
 • Wydawca: Ringier Axel Springer Polska