Helion


Szczegóły ebooka

 
COVID-19 - pandemia naszych czasów

COVID-19 - pandemia naszych czasów


Myślą przewodnią książki prof. Grzybowskiego, biochemika, immunologa i mikrobiologa jest uświadomienie (lub przypomnienie) potencjalnym czytelnikom współistnienia ludzi i zwierząt z powszechnie obecnymi w naszym środowisku życia drobnoustrojami. Bytują one w naszych organizmach, jako tzw. mikrobiom, tworząc z gospodarzem, jak Autor słusznie podkreśla, całość zwaną superorganizmem. Prof. Grzybowski bardzo żywym językiem i interesująco pokazuje, w jaki sposób aktywność człowieka wraz ze zmianami środowiska wpływa na ekologię drobnoustrojów.

Godne podkreślenia jest wyjście Autora naprzeciw bardzo aktualnego problemu medycznego, jaką jest współczesna nam pandemia COVID-19. Nie pierwsza to pandemia wywołana przez koronawirusy w dziejach ludzkości. Natomiast rozmiary obecnej pandemii znacznie przekraczają znane ludzkości masowe zakażenia wirusowe.

(z recenzji prof. dr hab. Anny Elżbiety Trafny)

 • Wstęp
 • Biosfera globu ziemskiego
 • Wpływ działań ludzkich na nowe infekcje
 • Problem infekcji wirusowych
 • Epidemie gorączek krwotocznych
 • Pierwsza pandemia SARS wywołana przez wirusy SARS-CoV-1
 • Pandemia COVID-19 wywołana przez wirusa SARS-CoV-2
 • Szczepienia ochronne
 • Technologie badawcze -OMICS biologia in silico
 • Perspektywy wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwalczania pandemii
 • Piśmiennictwo
 • Wykaz ilustracji