Helion


Szczegóły ebooka

Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia według św. Mateusza


Kilka lat temu znani i cenieni naukowcy ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęli pracę nad serią przeznaczoną dla wiernych XXI wieku. I to właśnie dzięki nim, a także determinacji ojców dominikanów i uprzejmości sponsorów Katolicki Komentarz do Pisma Świętego doczekał się wydania w języku polskim.

Zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przydatności tych publikacji, zdecydowaliśmy się skorzystać z tego dorobku i udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi. Seria jest odpowiedzią na potrzeby świeckich i duchownych chcących dogłębnie studiować Biblię w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną Kościoła, kultem i życiem codziennym. Słowem, to połączenie rzetelnej wiedzy naukowej na temat Biblii i żywej wiary. Unikalność serii stanowi fakt, że każde zdanie Nowego Testamentu zaczerpnięte zostaje z przekładu wykorzystywanego w liturgii Kościoła i omówione z kilku perspektyw.

Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa W drodze

Autorzy wykorzystali osiągnięcia egzegetów, ale nie przytłaczają czytelnika fachowymi terminami. Przedstawiają pewne i pomocne wnioski do interpretacji tekstu. Każdy tom powstał w oparciu o wyniki współczesnych badań biblijnych oraz bogaty skarbiec tradycji Kościoła.

Dzięki dwukolorowemu składowi tekstu wyszczególnione zostały: tło biblijne oraz kontekst historyczny tekstu i wydarzeń, odesłanie do źródeł pisanych, sekcja egzegetyczna i poświęcona przemyśleniu Słowa, lista materiałów poszerzających komentarz, tekst Pisma Świętego, odsyłacze, słownik, indeks tematów duszpasterskich oraz artykułów uzupełniających. Oryginalny format i funkcjonalna oprawa zapewnią czytelnikom najwyższy komfort korzystania z Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Podziękowania
 • Spis treści
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Skróty i oznaczenia
 • Wstęp
 • Schemat Ewangelii według św. Mateusza
  • Królewski Syn: rodowód i narodzenie Jezusa (1,125)
  • Mędrcy i ucieczka do Egiptu (2,123)
  • Jan Chrzciciel i Jezus (3,117)
  • Mesjasz poddany próbie i objawiony (4,125)
  • Kazanie na górze. Część 1: Przesłanie o królestwie (5,148)
  • Kazanie na górze. Część 2: Skarby królestwa (6,134)
  • Kazanie na górze. Część 3: Dom zbudowany na skale (7,129)
  • Jezus uzdrowiciel (8,19,34)
  • Misja Dwunastu (9,3510,42)
  • Jan Chrzciciel i Jezus Mesjasz (11,130)
  • Pan szabatu: Większy od Jonasza, Salomona i świątyni (12,150)
  • Przypowieści o królestwie (13,158)
  • Męczeństwo Jana i dalsza działalność Jezusa (14,115,39)
  • Synostwo i cierpienie Mesjasza (16,128)
  • Przemienienie Jezusa i pouczenia dla uczniów (17,127)
  • Prawdziwa wielkość we wspólnocie (18,135)
  • W drodze do Jerozolimy. Część 1 (19,130)
  • W drodze do Jerozolimy. Część 2 (20,134)
  • Król i świątynia(21,146)
  • Ostateczne starcie w świątyni (22,123,39)
  • Nadchodzący sąd. Część 1 (24,144)
  • Nadchodzący sąd. Część 2 (24,4525,46)
  • Mesjasz zdradzony i pojmany (26,175)
  • Klimaks na krzyżu (27,166)
  • Mesjasz zmartwychwstał! (28,120)
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji

 • Tytuły: Ewangelia według św. Mateusza
 • Autor: Curtis Mitch, Edward Sri
 • Tytuł oryginału: The Gospel of Matthew
 • Tłumaczenie: Eliza Litak
 • ISBN Ebooka: 9788379064823, 9788379064823
 • Data wydania: 2021-09-27
 • Identyfikator pozycji: e_25jg
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze