Helion


Szczegóły ebooka

Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla

Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla


Problem świadomości obejmuje zagadnienia powstania, tworzenia się struktury i funkcjonowania świadomości. Ścisła zależność tych trzech aspektów czyni trudnymi badania nad świadomością, a uwzględnienie jej możliwości twórczych, samozwrotności (refleksyjności), powiązania z ciałem, pojęciami, językiem, komunikacją z innymi – kulturą, wyjątkowo trudnym. Świadomość jest podstawą świata ludzkiego życia, struktur konstytuujących jego sens we wszystkich aspektach, założeniem wszelkiego możliwego doświadczenia. To przekonanie podziela wielu współczesnych badaczy ludzkiego umysłu. Monografia zbiera w całość wyniki wieloletnich, obszernych i subtelnych badań twórcy fenomenologii dotyczących świadomości, wykorzystując aparaturę pojęciową teorii systemów. Daje systematyczne wyjaśnienie jej sprawczości poznawczej, której efektem jest świat przeżywany. Autor interpretuje Husserlowskie ujęcie świadomości jako swoistą hermeneutykę. Struktura świadomości, względnie jej kompetencje powstają, zgodnie z tym modelem, dzięki temu, że świadomość sama się programuje.

Wstęp

1. Fazy rozwoju teorii świadomości 19

1.1. Fenomenologia opisowa 19

1.2. Fenomenologia transcendentalna 25

1.3. Fenomenologia genetyczna 33

2. System intencjonalnych funkcji 37

2.1. Poziom podstawowy 38

2.1.1. Aktualne przeżycie 39

2.1.2. Przyszłość przeżyciowa 40

2.1.3. Przeszłość przeżyciowa 40

2.1.4. Strumień genezy 43

2.2. Poziom procesualno-strukturalny 46

2.2.1. Pasywne syntezy 47

2.2.1.1. Asocjacja 47

2.2.1.2. Źródła asocjacji 49

2.2.2. Horyzont doświadczenia 51

2.2.2.1. Horyzonty: wewnętrzny, zewnętrzny (lokalny) i światowy 52

2.2.2.2. Ciało jako zerowy punkt zorientowania 53

2.2.3. Struktura znajomości i nieznajomości 55

2.2.3.1. Typizacja, typy, habitualności 56

2.2.3.2. Pojęcia i znaczenia językowe 62

2.2.4. Korelacja noetyczno-noematyczna 71

2.2.4.1. Noemat spostrzeżenia 73

2.2.4.2. Reguły noematyczne 77

2.2.5. Pamięć 81

2.2.6. Wyobraźnia 83

2.3. Poziom systemu 85

2.3.1. Biegun przedmiotowy systemu 87

2.3.1.1. Konstytucja realności przedmiotu 87

2.3.1.2. Konstytucja realności świata 89

2.3.1.3. Konstytucja struktury teleologicznej 90

2.3.2. Biegun podmiotowy systemu 94

2.3.2.1. Osobowa tożsamość 95

2.3.2.1.1. Autorefleksja 97

2.3.2.1.2. Akty woli 99

2.3.2.1.3. Akty wartościowania 100

2.3.2.1.4. Zasady etycznego postępowania 101

2.3.2.1.5. Sumienie i wzorce postaw 103

2.3.2.2. Uczestnictwo z życiu wspólnoty 104

2.3.2.3. Absolutny telos życia 107

Zakończenie 111

Bibliografia 117