Helion


Szczegóły ebooka

Bez szwanku

Bez szwanku


Mijają trzy miesiące, odkąd Sarah nie płaci czynszu. Zarządzająca nieruchomością Jenn wchodzi do małego londyńskiego mieszkania, gdzie gra radio, a na małym stole jadalnym stoją nakrycia dla trzech osób. I rozkładające się ciało zwinięte na kanapie Jak to możliwe, że minął prawie rok, zanim ktoś je znalazł? Kto płacił jej czynsz? Kogo ofiara oczekiwała na obiedzie w noc śmierci? Jenn jest zdeterminowana, by odkryć te tajemnice, ale ma własne demony, z którymi musi się zmierzyć

Mistrzowsko zaplanowany, inteligentny i emocjonujący thriller pióra autorki docenionych przez polskich czytelników Białych, małych kłamstewek.

  • Okładka
  • Strona tytułowa
  • Spis treści
  • Roz­dział pierw­szy
  • Roz­dział drugi
  • Roz­dział trzeci
  • Roz­dział czwarty
  • Roz­dział piąty
  • Roz­dział szó­sty
  • Roz­dział siódmy
  • Roz­dział ósmy
  • Roz­dział dzie­wiąty
  • Roz­dział dzie­siąty
  • Roz­dział jede­na­sty
  • Roz­dział dwu­na­sty
  • Roz­dział trzy­na­sty
  • Roz­dział czter­na­sty
  • Roz­dział pięt­na­sty
  • Roz­dział szes­na­sty
  • Roz­dział sie­dem­na­sty
  • Roz­dział osiem­na­sty
  • Roz­dział dzie­więt­na­sty
  • Roz­dział dwu­dzie­sty
  • Roz­dział dwu­dzie­sty pierw­szy
  • Roz­dział dwu­dzie­sty drugi
  • Roz­dział dwu­dzie­sty trzeci
  • Roz­dział dwu­dzie­sty czwarty
  • Roz­dział dwu­dzie­sty piąty
  • Roz­dział dwu­dzie­sty szó­sty
  • Roz­dział dwu­dzie­sty siódmy
  • Roz­dział dwu­dzie­sty ósmy
  • Roz­dział dwu­dzie­sty dzie­wiąty
  • Roz­dział trzy­dzie­sty
  • Roz­dział trzy­dzie­sty pierw­szy
  • Roz­dział trzy­dzie­sty drugi
  • Roz­dział trzy­dzie­sty trzeci
  • Roz­dział trzy­dzie­sty czwarty
  • Roz­dział trzy­dzie­sty piąty
  • Roz­dział trzy­dzie­sty szó­sty
  • Roz­dział trzy­dzie­sty siódmy
  • Roz­dział trzy­dzie­sty ósmy
  • Roz­dział trzy­dzie­sty dzie­wiąty
  • Roz­dział czter­dzie­sty
  • Roz­dział czter­dzie­sty pierw­szy
  • Podzię­ko­wa­nia
  • Pole­camy