Helion


Szczegóły ebooka

Matura podstawowa z matematyki 2022, 2023

Matura podstawowa z matematyki 2022, 2023


MATURA PODSTAWOWA Z MATEMATYKI 2022 2023 … jest kompletnym kursem przygotowawczym do matury podstawowej. Zawiera pełny program wymagany na maturze.

 

Książka składa się z 9 części zwanych treningami, odpowiadających działom podstawy programowej.

1. Trening z liczb rzeczywistych i wyrażeń algebraicznych

2. Trening z równań i nierówności

3. Trening z funkcji

4. Trening z ciągów

5. Trening z trygonometrii

6. Trening z planimetrii

7. Trening z geometrii na płaszczyźnie kartezjańskiej

8. Trening z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

9. Trening ze stereometrii

 

Autorka - Grażyna Czenskowska jest trenerem, który przez dobór odpowiednich ćwiczeń z poszczególnych działów wyrabia w uczniach umiejętności potrzebne na maturze z matematyki.

Każdy trening zawiera teorię z wyjaśnieniami, przykłady z rozwiązaniami oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Uwieńczeniem każdego treningu są zawody w postaci małej maturki dotyczącej tego działu. Ostatnia maturka obejmuje wszystkie zagadnienia i jest testem przed sprawdzianem czyli maturą próbną zwaną w książce mistrzostwami.

Przejście całego treningu pozwala w znacznym stopniu przygotować się do obowiązkowej matury z matematyki.

Wszystkie przykłady, zadania oraz arkusze maturalne są opracowane przez autorkę w większości przetestowane na uczniach. Do wszystkich zadań są odpowiedzi, a do matury próbnej schemat oceniania.

Książka jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do matury oraz nauczycieli przygotowujących do matury. Mogą z niej korzystać także uczniowie młodszych klas przed sprawdzianami.

Książka jest aktualna przez wiele lat, gdyż program matury podstawowej się nie zmienia.

 

  • Tytuły: Matura podstawowa z matematyki 2022, 2023
  • Autor: Grażyna Czenskowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-962950-0-2, 9788396295002
  • Data wydania: 2021-10-01
  • Identyfikator pozycji: e_25u6
  • Kategorie:
  • Wydawca: E-bookowo