Szczegóły ebooka

Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się w każdej sprawie

Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się w każdej sprawie

Ulrike Döpfner

Ebook

Czy twoje dziecko odpowiada ci na pytania półsłówkami? Gdy pytasz, jak minął mu dzień w przedszkolu czy szkole, słyszysz zdawkowe dobrze, chociaż widzisz, że coś jest nie tak? Czy próby ciągnięcia za język kończą się awanturą i łzami? Jeśli tak, witaj w klubie rodzica! Codzienne rozmowy z dziećmi to często prawdziwe wyzwanie. Zwykła wymiana zdań może doprowadzić do ogromnej frustracji zarówno u dziecka, jak i u rodzica. Ale sztuki komunikacji z dziećmi jak wielu innych umiejętności można się po prostu nauczyć! Dzięki książce Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się w każdej sprawie doświadczonej psycholożki Ulrike Döpfner dowiesz się: jak słuchać swoich dzieci i jak do nich mówić, by uwzględniać ich najważniejsze potrzeby, jak prowadzić z nimi ciekawe, ważne i dające do myślenia rozmowy, jakie pytania zadawać dzieciom, by poznać ich radości, zmartwienia, lęki i niepokoje, jak wspólnie cieszyć się z ich sukcesów, w jaki sposób formułować wątpliwości i wskazówki, by dziecko nie traktowało rozmowy z tobą jako przykrego obowiązku i okazji do konfliktu. I ty możesz się przekonać, że jak pisze autorka, dobre rozmowy mają w sobie magię i mogą się stać wspaniałym, niezapomnianym doświadczeniem.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Część 1
  • Dar nie­po­dziel­nej uwagi
  • Dobre roz­mowy to pod­stawa bli­sko­ści
  • Otwórz drzwi magii
  • Aktywne słu­cha­nie
  • Roz­mowa  czas i miej­sce
  • Komu­ni­ku­jąc się z uwagą i sza­cun­kiem, uczymy tego dzieci
  • Nie tylko ese­mesy i apli­ka­cje  poroz­ma­wiajmy ze sobą
 • Część 2
  • Stwórz prze­strzeń dla roz­mów i bli­sko­ści w powsze­dnim cha­osie
  • Komu­ni­ka­cja w sytu­acji kon­fliktu
  • Żyrafy i sza­kale  komu­ni­ka­cja bez prze­mocy
  • Gdy nie miesz­kamy z dziec­kiem  roz­mowy pie­lę­gnują i odbu­do­wują więzi
  • Czas na roz­mowę z dziad­kami
  • Miłość ci wiele wyba­czy
 • Część 3
  • Puść wodze fan­ta­zji
  • Marze­nia
  • Nasze ulu­bione
  • Postawy i war­to­ści
  • Kre­atyw­ność
  • Prze­ci­wień­stwa
  • Emo­cje
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Biblio­gra­fia
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się w każdej sprawie
 • Autor: Ulrike Döpfner
 • Tytuł oryginału: Der Zauber guter Gespraeche
 • Tłumaczenie: Paulina Wojnakowska
 • ISBN: 9788382250985, 9788382250985
 • Data wydania: 2021-10-13
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_25ue
 • Wydawca: Wydawnictwo JK