Helion


Szczegóły ebooka

 
Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce

Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce


Reforma rolna, czyli wywłaszczenie wielkich właścicieli ziemskich i przekazanie części ziemi chłopom, przeprowadzona latach 19441945 to jedno z najsłabiej zbadanych wydarzeń w powojennej historii Polski. W czasach PRL próbowano przede wszystkim udowodnić, jak bardzo polepszyła sytuację chłopów i robotników rolnych. Po 1989 roku ukazały się liczne wspomnienia ziemian, opisujące proces wywłaszczenia, a publikacje dotyczące wsi skupiły się na okresie późniejszym, zwłaszcza na chłopskim oporze wobec kolektywizacji i na społecznych konsekwencjach funkcjonowania PGR-ów.

Książka Anny Wylegały wypełnia tę lukę i wpisuje się w obecny trend szerszego zainteresowania historią przez pryzmat losów zwykłych ludzi. Odpowiada na pytanie, jakim doświadczeniem była reforma rolna dla poszkodowanych, czyli ziemian, dla tych, którzy z niej skorzystali, a zatem służby folwarcznej i bezrolnych chłopów, a także rzeszy mniej lub bardziej zaangażowanych świadków.

Autorka przygląda się również konkretnym miejscom i społecznościom: dworom, które po 1945 roku zamieniono na biura spółdzielni, mieszkania dla kierowników PGR-ów, przedszkola, świetlice, domy dziecka i ośrodki zdrowia; wsiom, w których na skutek podziału pańskiej ziemi zmieniła się struktura przestrzenna, hierarchia społeczna, tradycje i życie codzienne. Jest to również opowieść o tym, jaka jest pamięć o reformie wśród potomków chłopów i potomków ziemian, jakie są współczesne postawy wobec dawnego dworskiego i ziemiańskiego dziedzictwa oraz jak funkcjonuje dzisiaj podworska przestrzeń.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Lista skrótów
 • Wstęp
 • 1. Pan już nie jest dziedzicem. Koniec (ziemiańskiego) świata
 • 2. Podawały tak trochę po uważaniu. Mechanizmy dzielenia ziemi
 • 3. Nie było na wsi spokoju. Lęk, chaos i przemoc
 • 4. Każdy chciał być na swoim. Parcelantów droga do samodzielnego gospodarstwa
 • 5. Dwór nie wieś, dworusy nie chłopy. Przemiana poparcelacyjnej wsi
 • 6. Zacząć wszystko od nowa. Ziemianie bez ziemi
 • 7. I tak nam ten dwór zmarniał potem. Dworska przestrzeń po reformie
 • 8. Wszyscy we wsi wiedzą. Długie trwanie reformy
 • Zakończenie
 • Nota metodologiczna
 • Portrety miejscowości, w których prowadzone były badania terenowe
 • Indeks rozmówców
 • Bibliografia
 • Podziękowania
 • Przypisy
 • Kolofon