Helion


Szczegóły ebooka

Podstawy analizy matematycznej. Tom 2. Rachunek całkowy, szeregi

Podstawy analizy matematycznej. Tom 2. Rachunek całkowy, szeregi


Skrypt jest kontynuacją materiału zawartego w tomie 1. Obejmuje dwa działy – rachunek całkowy z elementami teorii pola oraz szeregi liczbowe i funkcyjne.
 
Wybór i zakres materiału uwzględnia potrzeby wydziałów uczelni technicznych i ekonomicznych. W skrypcie zawarto stosunkowo dużą liczbę przykładów i zadań całkowicie rozwiązanych, ułatwiających zrozumienie materiału teoretycznego. Przeznaczony jest głównie dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych na tych uczelniach, gdzie matematyka nie jest przedmiotem kierunkowym.

Przedmowa 6

4. RACHUNEK CAŁKOWY 7

4.1. Całka nieoznaczona 7

4.2.Ogólna konstrukcja całki (w ujęciu riemannowskim). Rodzaje całek i ich własności 39

4.3. Obliczanie całek 54

4.4. Zastosowania całek 150

5. SZEREGI 233

5.1. Szeregi liczbowe 233

5.2. Ciągi i szeregi funkcyjne 260

5.3. Szeregi potęgowe 269

5.4. Szeregi trygonometryczne 286

Literatura 307