Szczegóły ebooka

Zdarzenie - technika - sztuka. Myślenie sztuki filmowej. Obserwacje

Zdarzenie - technika - sztuka. Myślenie sztuki filmowej. Obserwacje

Jerzy Łukaszewicz

Ebook

Seria: Sztuka Reżyserii. Sztuka Operatorska (1), ISSN 2720-1732

 

Sztuka filmowa kryje w sobie świat realny i rzeczywistość nieznaną, nieuchwytną, wskazując jednocześnie na to, co zakryte, niepoznane, umykające rygorom realności. Jednak granica między tymi dwiema sferami jest płynna i niewyraźna, ponieważ występuje między nimi stały przepływ: stale przedstawiane jest coś nowego i stale coś staje się niejasne, zasłonięte.

O czym nie jest ta książka? Z pewnością nie manifestuje jedynie poprawnych poglądów estetycznych, nie odkrywa formuł tworzenia, nie demaskuje manipulacji formalnych, wreszcie nie prezentuje imperatywnych patentów artystycznych. Niniejsza monografia podejmuje jedynie próbę odpowiedzi na pytanie: jaki głębszy sens jest ukryty w działaniach twórcy filmowego?

  • Tytuł: Zdarzenie - technika - sztuka. Myślenie sztuki filmowej. Obserwacje
  • Autor: Jerzy Łukaszewicz
  • ISBN: 978-83-226-4091-3, 9788322640913
  • Data wydania: 2021-10-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_268s
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego