Szczegóły ebooka

Zbiór zadań z energoelektroniki

Zbiór zadań z energoelektroniki

Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski

Ebook

Zbiór zadań został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów, którzy w swojej działalności badawczej i dydaktycznej zajmują się teorią i praktyką przekształcania energii elektrycznej za pomocą urządzeń energoelektronicznych.
 
W zbiorze zadań dotyczących poszczególnych klas przekształtników, obejmującym łącznie ok. 270 zadań, wyróżniono dwa ich typy. Pierwszy typ obejmuje zadania o stopniu trudności odpowiadającym wymaganiom stawianym uczestnikom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, szczególnie w ramach przedmiotów: układy energoelektroniczne i teoria przekształtników I. Drugi typ zadań jest skorelowany z treścią wykładów i innych zajęć wchodzących w skład przedmiotów ujętych w programach studiów drugiego stopnia, a w tym teorii przekształtników II i energoelektronicznych układów zasilających. W przypadku zadań o znacznym stopniu trudności podano wskazówki ułatwiające zarówno wybór sposobu rozwiązania problemu, jak i przyjmowane najczęściej założenia upraszczające, umożliwiające wykorzystanie zależności analitycznych. Oprócz zadań o charakterze teoretycznym występują także zadania ukierunkowane na obliczenia charakterystyczne dla procesu projektowania, pozwalające na oszacowanie wielkości, niezbędnych do doboru elementów i podzespołów danego układu energoelektronicznego. Uproszczone obliczenia można też wykorzystać przy wyznaczaniu wstępnych parametrów wyjściowych, niezbędnych przy budowie modeli symulacyjnych układów energoelektronicznych. Do niektórych zadań, szczególnie tych trudniejszych, podano odpowiedzi z wynikami obliczeń.
 
Zadania pogrupowano tematycznie, przy czym jako kryterium podziału przyjęto funkcję spełnianą przez układy energoelektroniczne w procesie przekształcania energii elektrycznej.

Przedmowa 7

1. ZADANIA WPROWADZAJĄCE 9

2. PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGII PRĄDU PRZEMIENNEGO W ENERGIĘ PRĄDU STAŁEGO (AC/DC) 18

2.1. Przekształtniki jednopulsowe. Wstęp 18

2.2. Przekształtniki dwupulsowe. Wstęp 22

2.3. Układy z transformatorem o dwusekcyjnym uzwojeniu wtórnym 23

2.4. Przekształtniki dwupulsowe mostkowe 26

2.5. Przekształtniki trójpulsowe 36

2.6. Przekształtniki sieciowe trójfazowe mostkowe 39

3. PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGII PRĄDU STAŁEGO W ENERGIĘ PRĄDU STAŁEGO O REGULOWANYCH NAPIĘCIACH I PRĄDACH WYJŚCIOWYCH (DC/DC) 49

3.1. Zadania wprowadzające 49

3.2. Układy obniżające napięcie 51

3.3. Układy podwyższające napięcie 65

3.4. Układy obniżająco-podwyższające napięcie 76

3.5. Bezpośrednie przekształtniki impulsowe DC/DC dwukierunkowe (dwu- i czterokwa­drantowe) 79

3.6. Przekształtniki DC/DC transformatorowe dwutaktowe typu flyback 83

3.7. Przekształtniki DC/DC transformatorowe jednotaktowe typu forward 87

3.8. Przekształtniki DC/DC quasi-rezonansowe i rezonansowe 95

4. PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGII PRĄDU STAŁEGO W ENERGIĘ PRĄDU PRZEMIEN­NEGO (DC/AC) – FALOWNIKI  97

4.1. Falowniki jednofazowe półmostkowe (jednogałęziowe) i transformatorowe sterowane półokresowo – bez modulacji szerokości impulsów 97

4.2. Falowniki jednofazowe półmostkowe (jednogałęziowe) sterowane z wykorzystaniem modulacji szerokości impulsów 105

4.3. Falowniki jednofazowe mostkowe (dwupoziomowe) sterowane półokresowo – bez mo­dulacji szerokości impulsów napięcia wyjściowego i z modulacją jednoimpulsową 108

4.4. Falowniki jednofazowe mostkowe dwupoziomowe sterowane z wykorzystaniem mo­dulacji szerokości impulsów 116

4.5. Falowniki trójfazowe 122

5. ZADANIA PROBLEMOWE 132

Literatura 135

  • Tytuł: Zbiór zadań z energoelektroniki
  • Autor: Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski
  • ISBN: 978-83-8156-256-0, 9788381562560
  • Data wydania: 2021-10-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_26fd
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej