Szczegóły ebooka

Wojny filmowe. Kino. Polityka. Suwerenność

Wojny filmowe. Kino. Polityka. Suwerenność

Mateusz Krycki

Ebook

Kino Polityka Suwerenność

Jeśli podejrzewasz, że geopolityka to nie tylko geografia, że można podbijać narody i cywilizacje, nawet z nimi nie granicząc, powinieneś przeczytać tę książkę. Sprawdź pierwszą projekcję siły Hollywood od jego początków do lat 60. XX w. Propaganda american way of life płynąca z ekranu miała przekonać świat o wyjątkowości USA jako wzoru kulturowego i ekonomicznego rozwoju. Do roku 1910 Francja, Włochy i Dania były wiodącymi eksporterami filmów. Gdy jednak nastał kolejny cykl uprzemysłowienia, wraz z którym Stany wyrastały na nowego lidera modernizacji, centrum produkcji filmowej przeniosło się na Zachodnie Wybrzeże USA.

W okresie międzywojennym i w latach późniejszych areną starć starych i nowych imperiów, a także ich ideologii, stały się sale kinowe, zaś orężem symbole, fabuły, mody. Nowoczesność, nawyki żywieniowe i styl ubierania trafiały do zacofanych miast i wsi Panamy, Chile, Egiptu i Filipin, promując system kapitalizmu północnoamerykańskiego, wraz z jego filozofią konsumpcji masowej.

Jednocześnie w walce o rząd dusz narzędziem stały się też instytucje regulacje międzynarodowe xw zakresie praw człowieka, mediów, handlu. Ekspansja kulturowa USA napotykała opór elit zachodniej Europy, lecz także bloku wschodniego. Jeszcze w ramach Ligi Narodów, a potem u zarania Narodów Zjednoczonych (ITO, GATT, UNESCO) ścierały się dwie wizje wolności słowa, merkantylności filmu oraz kontroli komunikowania ponad granicami. Międzynarodowa polityka medialna przejawiała się już w XIX wieku poprzez ustanowienie Powszechnej Unii Pocztowej i Międzynarodowej Unii Telegraficznej. Dziś globalny przepływ dóbr audiowizualnych regulują m.in. WTO, UNESCO, Komisja Europejska, Rada Europy, ITU czy WIPO.

A Hollywood? Czy nie steruje tym procesem z tylnego fotela? Kinowego fotela?

DR MATEUSZ KRYCKI Ekspert w obszarze komunikacji strategicznej, public relations, dyplomacji publicznej i bezpieczeństwa kulturowego. Realizował projekty m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Adama Mickiewicza, Komisji Europejskiej, a także międzynarodowych koncernów, polskich firm i NGOs. Stypendysta European Network for Canadian Studies, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, wykładowca.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • 1. Był rok 1947...
 • 2. Kinematografia według scenariusza GATT
 • 3. ONZ i UNESCO wchodzą na plan Free flow of information. Gra o pryncypia komunikowania międzynarodowego
 • 4. Pierwsza ekspansja Hollywood. Dolarowa dyplomacja i opór Starego Świata przed Nowym Imperium. Prequel
  • Carowie kina w natarciu. Pozycje połączonych sił Hollywood-Waszyngton
  • Niemcy wygrane bitwy na drodze do filmowej pedagogiki narodowej i klęska Film Europe
  • Wielka Brytania walczy
  • Francja i Liga Narodów upadek pionierów, umiędzynarodowienie duchowości filmu i reduta sztuki przed linvasion cinématographique américaine
 • 5. Nowa batalia, znana broń? USA vs powojenny protekcjonizm Europy (19441950): bekon czy Bogart?, filmowy Plan Marshalla i wrzenie Paryża - Kultura upada przed handlem!
 • 6. Napisy końcowe: ciąg dalszy nastąpił
 • Suplement. Czym jest międzynarodowa polityka medialna? Perspektywa nowego instytucjonalizmu
 • Bibliografia
 • Streszczenie
 • Przypisy
 • Tytuł: Wojny filmowe. Kino. Polityka. Suwerenność
 • Autor: Mateusz Krycki
 • ISBN: 9788366814318, 9788366814318
 • Data wydania: 2021-10-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_26or
 • Wydawca: Zona Zero