Szczegóły ebooka

Andare a casa o in casa? Analisi cognitiva della preposizione semplice italiana

Andare a casa o in casa? Analisi cognitiva della preposizione semplice italiana

Ryszard Wylecioł

Ebook

Niniejsza praca dotyczy przyimka w języku włoskim w kontekście bezokolicznika andare. W języku włoskim istnieją konstrukcje z różnymi przyimkami wyrażające relację [IŚĆ]/[JECHAĆ], np. andare a scuola, andare in ufficio itp. Analiza skupia się na przyimkach prostych oraz ich użyciu w wyrażeniach wynikających z doświadczania świata lub rozszerzenia metaforycznego i/lub metonimicznego. Celem pracy jest sprawdzenie roli landmarka i jego cech jako obiektu w wyborze przyimka z czasownikiem andare. Punktem odniesienia jest Gramatyka Kognitywna w ujęciu R. Langackera, a w szczególności proces obrazowania i relacja trajektor-landmark. Interpretacja landmarka to element decydujący o selekcji danego przyimka w przypadku czasownika andare.

  • Tytuł: Andare a casa o in casa? Analisi cognitiva della preposizione semplice italiana
  • Autor: Ryszard Wylecioł
  • ISBN: 978-83-226-4034-0, 9788322640340
  • Data wydania: 2021-10-26
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_26p0
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego