Szczegóły ebooka

Dni Mahdiego Zaświaty w wierzeniach islamu

Dni Mahdiego Zaświaty w wierzeniach islamu

Andrzej Sarwa

Ebook

Dni Mahdiego, to dni eschatologiczne, nadchodzącego końca świata i sądu ostatecznego. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę. Autor opiera swój wykład na podstawowych dla islamu tekstach: Koranie oraz Hadisach, których fragmenty obszernie przytacza. Prezentuje też szkicową historię islamu oraz jego relacje z religią chrześcijańską, szczególnie w odniesieniu do traktowania osoby Jezusa oraz Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Rozdział I - Rys historyczny islamu. Arabia i Arabowie przed Mahometem
 • Mahomet i powstanie islamu
 • Objawienie Koranu
 • Podziały w islamie po śmierci Mahometa
 • Rozdział II - Denominacje religijne mające korzenie w islamie. Ruchy nieortodoksyjne
 • Ahmadija
 • Babizm i Bahaizm
 • Rozdział III - Człowiek jako jedność psychofizyczna w świetle nauk Koranu. Ciało i dusza
 • Doczesność etapem w drodze do wieczności
 • Największe oszustwo Iblisa
 • Rozdział IV - Wierzenia eschatologiczne w islamie. Śmierć
 • Stan przejściowy - Barzach
 • Dzień ostatni
 • Zmartwychwstanie ciał - Haszr
 • Sąd Ostateczny - Kijama
 • Aniołowie (malaika), duchy (dżinny) i szatani (szejtany)
 • Piekło (Dżahannam)
 • Ani piekło, ani raj czyli - Al-Araf (Wzniesione Krawędzie)
 • Rajski Ogród (Dżanna)
 • Zakończenie
 • ANEKSY
  • Aneks I:
  • Aneks II:
  • Aneks III:
  • Aneks IV:
 • BIBLIOGRAFIA
 • Spis treści
 • Tytuł: Dni Mahdiego Zaświaty w wierzeniach islamu
 • Autor: Andrzej Sarwa
 • ISBN: 978-8-3795-0009-3, 9788379500093
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_274m
 • Wydawca: Armoryka