Szczegóły ebooka

Ustawy duchowe

Ustawy duchowe

Jan Tauler

Ebook

Niniejszą książkę podającą sposoby kształcenia się w duchu Jezusa Chrystusa, składamy w ręce czytających chrześcijan z mocnym przekonaniem, iż będzie dla nich użyteczną. Każdy katolik znajdzie w niej wyborne przepisy do urządzenia swego życia wśród zajęć doczesnych, wśród stosunków świeckich; znajdzie sposoby uduchowienia i siebie i tego wszystkiego co go z światem wiąże, przez odniesienie wszystkiego do pierwszej przyczyny i ostatecznego celu; to jest, do Boga. Książka ta zawiera w sobie wybornie przedstawioną mistykę chrześcijańską, przedmiot niezmiernie wysoki, jedynie rzeczywisty, najwyższych naszych dotykający przeznaczeń. Przedmiot ten u jednych wskutek nadużycia darów świata doczesnego lekceważony albo wcale zapomniany, u drugich wskutek nadużycia samej pobożności i jej pomieszania z dążnościami panteistycznymi, uważany za niebezpieczny, niedawno jeszcze zakonnych trzymał się tylko progów; dziś jednak, gdy tak w dziedzinie nauk, jak w dziedzinie życia, duch Boży coraz silniej wiać poczyna, więc i mistyka chrześcijańska w starych swoich, pełnych Bożej prostoty występuje kształtach, a zbawienne jej wpływy coraz się wyraźniej czuć dają.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Motto
 • Przedmowa
 • Wstęp wydawcy
 • O pokucie
 • O grzechach mniejszych
 • O dwóch pociągach w człowieku
 • O śmierci nadzmysłowej
 • O przeszkodach i sposobach postępu duchowego
 • O początku i związku cnót
 • O wzniesieniu ducha do Boga
 • O darach Boskich i prostocie wiary
 • O prawej pokorze
 • O pokorze, dalszy ciąg
 • O cierpliwości
 • O rezygnacji wewnętrznej
 • O chrześcijańskiej uległości
 • O podbiciu woli własnej i ubóstwie w duchu
 • O cierpliwości w przygodach
 • O wolności duchowej
 • O jedności z Bogiem
 • O potędze dobrej woli
 • O walce z pokusami
 • O wdzięczności względem Boga
 • O pobożności osób słabszych
 • O ujarzmieniu zmysłów i ducha
 • O wyłącznym dla chwały Boskiej działaniu
 • O zamiłowaniu w rzeczach duchowych
 • O połączeniu ducha z Bogiem
 • Zebranie nauki duchowej
 • O porządku życia duchowego
 • O stanie duszy pod wpływem łaski
 • O ćwiczeniach zbawiennych
 • O wezwaniu
 • O miłowaniu nieprzyjaciół
 • O doskonałym umartwieniu
 • Rozmyślanie duchowe
 • O wewnętrznym objawieniu
 • O przedmiotach rozmyślania
 • O znakach zupełnego połączenia z Bogiem
 • O prawych zwolennikach Bożych
 • O przygotowaniu do Komunii świętej
 • O łaskach wypływających z Przenajświętszej Eucharystii
 • Przygotowanie do spowiedzi
  • Modlitwa człowieka pokutującego
  • Modlitwa druga
  • Modlitwa trzecia przed spowiedzią
 • Modlitwy po spowiedzi
  • Pierwsza
  • Druga
  • Rozmyślanie przed przyjęciem Ciała Pańskiego
 • Modlitwy przed Najświętszą Komunią
  • Modlitwa pierwsza - św. Ambrożego
  • Modlitwa druga św. Tomasza z Akwinu
  • Wylanie serca albo ofiarowanie czystego przedsięwzięcia Panu Bogu, przed przyjęciem Ciała Pańskiego
  • Modlitwa św. Bonawentury
 • Dziękowanie po Komunii Świętej
  • Modlitwa po Świętej Komunii św. Tomasza z Akwinu
  • Modlitwa druga po Świętej Komunii św. Bonawentury
 • Spis treści
 • Tytuł: Ustawy duchowe
 • Autor: Jan Tauler
 • ISBN: 9788379501212, 9788379501212
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2757
 • Wydawca: Armoryka