Helion


Szczegóły ebooka

Z obcego Parnasu. Antologia wierszy

Z obcego Parnasu. Antologia wierszy


Wybór poezji wybitnych twórców: Schillera, Göthego, Heinego, Puszkina, Pötöfiego, Schultsa, Berangera, Ulanda, M. Moorea, Jana Müllera, Jana Rebaula, Tegnera, Żukowskiego, Andersena, Felicyi Hemans, Egona Eberta, Oelenschlegera, Tomasza Padury.

  • Section 1