Helion


Szczegóły ebooka

Z kronik ziemi halickiej. O bitwie pod Zawichostem śpiew historyczny

Z kronik ziemi halickiej. O bitwie pod Zawichostem śpiew historyczny


Poetycka opowieśc o średniowiecznej bitwie pod Zawichostem jaka się odbyła między Polakami a Rusinami.

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Przedmowa
    • Jan Lam
    • Bitwa pod Zawichostem
  • Wstęp
  • Zawichost - śpiew historyczny
  • Spis treści