Szczegóły ebooka

Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka

Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka

Nieznany

Ebook

Achikar, Ahikar, Ahiakar bądź Ahiqar, czasem też Achiacharus był legendarnym asyryjskim mężem znanym na starożytnym Blkim Wschodzie z wyjątkowej, wielkiej mądrości. Przypisuje mu się autorstwo księgi, która pierwotnie została spisana w języku aramejskim i pochodzi z V wieku p.n.e., z tym, że później była rozbudowywana, aż do drugiego wieku naszej ery. Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka, to dzieje wielkiego wezyra Asyrii żyjącego za panowania Senacheryba i Asarhaddona (w VII wieku p.n.e.). Wezyr ten, nie posiadając własnych dzieci, czyni swoim następcą siostrzeńca Nadana. Nadan nie tylko nie okazuje wujowi wdzięczności, ale usiłuje go zniszczyć i używając podstępu doprowadza do tego, iż król skazuje Achikara na śmierć. W końcu jednak wszystko dobrze się kończy, Achikar zostaje zrehabilitowany, zaś jego siostrzeniec ukarany. Opowieść o Achikarze w swej pierwszej części zawiera zbiór wielu mądrości i przysłów, zaprezentowanych w taki sposób, jakby to tytułowy bohater wygłaszał je do swego siostrzeńca.

 • OKŁADKA
 • STRONA TYTUŁOWA
 • STRONA REDAKCYJNA
 • WPROWADZENIE
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I Achikar prosi o syna
 • ROZDZIAŁ II Achikar adoptuje Nadana i wybiera go na swego następcę
 • ROZDZIAŁ III Mądrości, doktryny i przysłowia, które Achikar przekazał Nadanowi, synowi swej siostry
 • ROZDZIAŁ IV Achikar wstrzymuje w tym miejscu swoją wypowiedź do Nadana; następnie Achikar ukazuje królowi wszystko to co poczynił Nadan przeciw jego własnościom i dobrom
 • ROZDZIAŁ V Achikar zabrał brata Nadana na wychowanie
 • ROZDZIAŁ VI O tym, że Nadan sporządził list do swego ojca Achikara w imieniu króla
 • ROZDZIAŁ VII O tym, że Nadan wręczył królowi list, który napisał w imieniu Achikara
 • ROZDZIAŁ VIII Odpowiedź Nadana królowi na temat Achikara
 • ROZDZIAŁ IX O tym jak Nadan udał się z misją do swego ojca Achikara
 • ROZDZIAŁ X Achikar oznajmia żonie Esfagni o swoim skazaniu
 • ROZDZIAŁ XI O tym jak Esfagni, żona Achikara, wyszła mi naprzeciw
 • ROZDZIAŁ XII Achikar prosi Nabousemaka, żeby ten go nie zabił
 • ROZDZIAŁ XIII Achikar, skryba, w ukryciu
 • ROZDZIAŁ XIV O tym jak król rozkazał Nadanowi przygotować mój pogrzeb i żałobę
 • ROZDZIAŁ XV Modlitwa, która Achikar kieruje do Boga
 • ROZDZIAŁ XVI List, który Faraon, król Egiptu, wysłał do Sarhedoma króla Aszuru i Niniwy
 • ROZDZIAŁ XVII Sarhedom zbiera wszystkich zwierzchników swego królestwa i zapoznaje ich z listem Faraona
 • ROZDZIAŁ XVIII Nadan został wezwany przed oblicze króla i usłyszał jego głos
 • ROZDZIAŁ XIX Nabousemak pragnie poinformować króla o Achikarze, skrybie
 • ROZDZIAŁ XX O tym jak Nabousemak oswobodził Achikara skrybę
 • ROZDZIAŁ XXI O tym jak Nabousemak zaprowadził Achikara do króla
 • ROZDZIAŁ XXII Achikar odpowiada królowi
 • ROZDZIAŁ XXIII Gdy Achikar przybył do króla po wyjściu z więzienia, gdzie został zamknięty, król zapoznał go z listem przysłanym przez króla Egiptu
 • ROZDZIAŁ XXIV Achikar odpowiada królowi
 • ROZDZIAŁ XXV Achikar pisze list do swej żony Esfagni
 • ROZDZIAŁ XXVI [Wyjazd do Egiptu]
 • ROZDZIAŁ XXVII [Wjazd Achikara do Egiptu z posłańcami Faraona, króla Egiptu]
 • ROZDZIAŁ XXVIII Achikar odpowiada Faraonowi
 • ROZDZIAŁ XXIX Faraon pyta Achikara o jego imię
 • ROZDZIAŁ XXX Achikar pisze słowo o które prosił go Faraon
 • ROZDZIAŁ XXXI Achikar wyjeżdża z Egiptu i wraca do Sarhedoma, króla Niniwy i Aszuru
 • ROZDZIAŁ XXXII Achikar powraca z Egiptu i udaje się do króla, który go przyjmuje z honorami
 • ROZDZIAŁ XXXIII Ciąg dalszy mądrości Achikara11
 • ROZDZIAŁ XXXIV Śmierć Nadana
 • ROZDZIAŁ XXXV Epilog
 • PRZYPISY
 • Tytuł: Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka
 • Autor: Nieznany
 • ISBN: 978-8-3641-4517-9, 9788364145179
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2761
 • Wydawca: Armoryka