Szczegóły ebooka

Pokój duszy

Pokój duszy

św. Piotr z Alkantary

Ebook

Dzień w dzień kapłani przy Mszy św., tuż przed Komunią, modlą się: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem!. Po czym w imieniu całego Kościoła dodają: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom Twoim: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam: nie racz patrzeć na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła Twojego, racz go według woli Twej obdarzyć pokojem i zjednoczyć: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Lecz kiedyż ten św. pokój zupełnie owładnie cały Kościół? Kiedy się znajdzie ten św. pokój w każdej rodzinie, w każdej gminie, w każdym kraju? Dopiero wtedy, gdy się każdy chrześcijanin usilnie będzie starał ten św. pokój w swym sercu ustalić. A otóż właśnie św. Piotr z Alkantary podaje nam w swej książeczce, Pokój duszy, skuteczne rady, ułatwiające nabycie tego św. pokoju wewnętrznego.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Przedmowa
 • Modlitwa do świętego Piotra z Alkantary
 • Rozdział pierwszy. O naturze serca naszego i o tym jak nad nim możemy panować
 • Rozdział drugi. Jak się dusza powinna starać o zupełne uspokojenie
 • Rozdział trzeci. Jak z wolna i stopniowo dochodzimy do zbudowania wewnętrznego przybytku świętego pokoju
 • Rozdział czwarty. Kto pragnie dojść do takiego pokoju duszy, ten się wyrzec musi wszelkich innych uciech
 • Rozdział piąty. Jak dusza powinna być od wszystkiego oderwaną, żeby Bóg w niej mógł działać
 • Rozdział szósty. Jakiej roztropności wymaga miłość bliźniego, żeby nie zakłócała naszego wewnętrznego pokoju
 • Rozdział siódmy. Dusza nie powinna szukać pociech, ani uczuciowego zadowolenia, ale Boga Samego
 • Rozdział ósmy. Dusza nie powinna tracić odwagi, choćby doświadczała największych trudności i przeszkód w zachowaniu pokoju wewnętrznego
 • Rozdział dziewiąty. Szatan usiłuje z całą przebiegłością pozbawić nas tego pokoju. Jak winniśmy zasadzek jego unikać
 • Rozdział dziesiąty. Pokusy wewnętrzne nie powinny zakłócać pokoju duszy
 • Rozdział jedenasty. Bóg zsyła takie pokusy dla naszego dobra
 • Rozdział dwunasty. Jakiego lekarstwa powinna używać dusza, żeby ją własne upadki i niedoskonałości nie pozbawiały pokoju
 • Rozdział trzynasty. Jakim sposobem dusza powinna się uspakajać w każdym razie, żeby nadaremnie nie tracić ani czasu, ani pożytku
 • Spis treści
 • Tytuł: Pokój duszy
 • Autor: św. Piotr z Alkantary
 • ISBN: 978-8-3795-0119-9, 9788379501199
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_276o
 • Wydawca: Armoryka