Helion


Szczegóły ebooka

Rubajjaty

Rubajjaty

Omar Chajjam - Rubajjaty w przekładzie Andrzeja Gawrońskiego, Andrzeja Sarwy i Antoniego Lange. Rubai, rubajaty, specyficzna strofa w poezji Bliskiego i Środkowego Wschodu, która w XI-XII w. przekształciła się w samodzielny refleksyjno-filozoficzny gatunek poetycki, spopularyzowany w Europie po przełożeniu rubai perskiego poety Omara Chajjama przez F. Fitzgeralda (1859). Omar Chajjam czyli Ghíját al-din Abú lFath Umar Ibn Ibrahim al-nisaburi al Chajjám (1048-1131), perski matematyk, filozof, astronom, lekarz i poeta. Pisał także traktaty o mechanice, geografii i muzyce. Urodził się i zmarł w Neyshapur w Persji.

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Rubajjaty w przekładzie Andrzeja Gawrońskiego
  • Rubajjaty w przekładzie Andrzeja Sarwy
  • Rubajjaty w przekładzie Antoniego Lange
  • Nota o autorze
  • Noty o tłumaczach
  • Spis treści