Helion


Szczegóły ebooka

Czciciele Ognia Czasu i Szatana. Religie Iranu: zaratusztrianizm, zurwanizm, anahityzm, mitraizm, manicheizm, mazdakizm, mazdazanizm, jazydyzm

Czciciele Ognia Czasu i Szatana. Religie Iranu: zaratusztrianizm, zurwanizm, anahityzm, mitraizm, manicheizm, mazdakizm, mazdazanizm, jazydyzm

Czciciele Ognia, Czasu i Szatana to opracowanie historii religii Iranu oraz ich wierzeń, w tym także dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata. Zaratusztrianizm, anahityzm, mitraizm, manicheizm, mazdakizm, mazdaznanizm, jazydyzm

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • ZARATUSZTRIANIZM
  • Rys historyczny zaratusztrianizmu
  • Indoirańczycy
  • Awesta i inne święte księgi
  • Zaratusztra i objawienie Ahura Mazdy
  • Stworzenie Archaniołów, Wszechświata i ludzi
  • Wizidagicha-i Zadspram:
  • Awesta - Wendidad
  • Aniołowie (jazaty) i demony (dewy)
  • Trzy Czasy - Stworzenie, Zmieszanie, Rozdzielenie
  • Człowiek jako jedność psychofizyczna w świetle nauk zaratusztriańskich
  • Rzeczy ostateczne człowieka i świata w zaratusztrianizmie
  • Fraszo-kereti - Dzień Ostatni
  • Objawienie się Saoszjanta-Zbawiciela i wydarzenia czasów ostatecznych
  • Tan-i pasen - zmartwychwstanie ciał i Sąd Ostateczny
  • Dušaxw (Duúzak, Dozakh) - Piekło
  • Księga Arda Wiraz namag i jej autor
  • Misvan-gâtu (Hamešag sud gâh) - Miejsce Czynów Równoważnych, (Miejsce Zmieszanych) czyli: ani piekło, ani raj
  • Vahišta ahu (Garô nmâna, Garôdmân, Pahlom axwân) - Raj - Królestwo Boże
 • ZURWANIZM
  • `ULEMA-I ISLAM, TRAKTAT 2 (DOKTORZY ISLAMU, TRAKTAT 2) KAMA BOCHRA:
 • ANAHITYZM
 • MITRAIZM
 • MANICHEIZM
 • MAZDAKIZM
 • MAZDAZNANIZM
 • JAZYDYZM
 • BIBLIOGRAFIA
 • Spis treści