Helion


Szczegóły ebooka

Traktat o czyśćcu

Traktat o czyśćcu


Niezwykle ciekawy opis czyśćca i zaświatów jaki widziała w wizji wielka mistyczka średniowieczna św. Katarzyna Geneueńska

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Wstęp
  • Traktat o czyśćcu
  • Spis treści