Helion


Szczegóły ebooka

Życie przed życiem życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych

Życie przed życiem życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych


Opracowanie dziejów oraz wierzeń dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata w tradycjach niebiblijnych.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • KONIEC ŚWIATA W ŹRÓDŁACH POZABIBLIJNYCH Przepowiednie, objawienia, proroctwa...
 • Zjawiska umysłowe pochodzenia nadnaturalnego
 • Istota objawień prywatnych
 • Reguły dotyczące skutków objawienia
 • Reguły do rozpoznawania prawdy od fałszu w prywatnych objawieniach
 • Jak zachować się wobec objawień prywatnych
 • Pęd współczesnego człowieka ku niezwykłościom i "zjawiskom mistycznym"
 • OBJAWIENIA PRYWATNE
 • Przykłady prywatnych objawień
 • Objawienie Matki Bożej z Quito
  • Gasnąca lampa: proroczy symbol.
  • Rozwiązłość obyczajów.
  • Dym Szatana w Kościele Bożym.
  • Ulubiony Hierarcha.
  • Nadejdzie okropna noc.
 • Objawienie z La Salette
 • Proroctwo św. Malachiasza
 • Koniec świata - groza i przerażenie
 • Czy umarli mogą objawiać się żywym?
 • OPOWIEŚCI O OBJAWIANIU SIĘ DUSZ CZYŚĆCOWYCH
  • Dbałość o duszę
  • Pamięć dusz o nas
  • Cuda miłosierdzia Bożego za przyczyną dusz czyśćcowych
  • O żołnierzach po śmierci o wspomożenie proszących
  • O zakonniku, który za niedbalstwo w modlitwie do czyśćca trafił
  • Godzina w czyśćcu zdaje się wiecznością
  • O ciężkości mąk czyśćcowych
  • Czyściec według św. Franciszki Rzymianki
  • Czyściec w opisie s. Joanny á Jesu Maria
  • Jako błogosławiona s. Joanna á Jesu Maria duszom czyśćcowym pomagała
  • Czyściec w objawieniach św. Brygidy Szwedzkiej
  • Widzenie czyśćca w objawieniach św. Brygidy
  • O straszliwych mękach pewnej duszy, które widziała św. Brygida
  • Św. s. Faustyna Kowalska widzi duszę męki cierpiącą
  • Jak św. Krystyna pokutowała, by ulżyć doli dusz czyśćcowych
  • O pewnym żołnierzu, któremu dusze czyśćcowe życie uratowały
  • Dusze zmarłych modlącemu się kapłanowi Amen odpowiedziały
  • Jako św. Odylon wielu wiernych z rąk czartowskich uwolnił
  • O tym, jako łzy wylewane po umarłych szkody im przysparzają
  • O nieuczciwym siostrzeńcu
  • O karze jaką poniósł kapłan pewien, gdy przywłaszczył sobie cudzy płaszcz
  • Jako jedna ofiara Mszy św. od piętnastu lat męki uwolniła umarłego
  • O dziwnym rozkazaniu św. Pachomiusza
  • Nie godzi się umarłych obmawiać
  • Jako dusze zmarłych wspomogły księcia Euzebiusza
  • Nepotyzm przyczyną mąk czyśćcowych
  • Szczery żal za grzechy nawet zbrodniarza ratuje przed piekłem
  • Lata cierpień w ciele, niczym są wobec jednej chwili w czyśćcu
  • Czyściec jako rzeka wrzącej smoły
  • O duszy, która się uradowała z narodzin dziecka
  • W myślistwie się kochający nadmiernie, ciężką mękę cierpiał
  • Widzenie św. Brygidy
  • Objawienie w Zamora
  • Widzenie O. Hipolita Scealvo
  • Objawienie się polskiej hr. Łosiowej
  • O zjaweniu się Anny Potockiej
  • Pokutujący Benedyktyn
  • Objawienie się Teresy Giotti
  • Zjawienie się Antoniego Korso
  • Pokutująca Francuska
  • Wizja św. Gertrudy
  • Objawienie bł. Weroniki
  • Zjawienie się br. Konstantyna
  • O niezwykłym przeżyciu księcia Lubomirskiego
 • Opowieści o piekle
 • Opowieści o piekle, duszach potępionych i ludziach opętanych
  • Dzieci z Fatimy
  • Sługa Boża Józefa Menendez
  • Św. Faustyna Kowalska
  • Ojciec Pio
  • Święta Katarzyna Sieneńska
  • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
  • Św. Jan Maria Vianney
  • O opętanej dwórce
  • Przypadek Marii Cecylii Pistorini
  • Opętanie w Loudun
  • Opętanie Ojca Surin
  • Konwulsjoniści z cmentarza św. Medarda
 • KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH WIERZEŃ ESCHATOLOGICZNYCH W XIX I XX W.
 • Życie przed narodzeniem i po śmierci?
 • "Życie po życiu?" - rewelacje dra Moodyego
 • Świat Żywych i Świat Umarłych
 • SPIRYTYZM
 • Profesor William Crookes i Katie King
 • Współczesne kontakty z zaświatami
 • Pismo bezpośrednie i pismo automatyczne
 • BIBLIOGRAFIA
 • Spis treści