Szczegóły ebooka

O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła

O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła

Ks. Zygmunt Golian

Ebook

Czy istnieje stosunek Dziennikarstwa do Kościoła i jaki? Kościół działa w sferze duchowej Dziennikarstwo ma swój zakres w codziennych stosunkach społecznych. Jaki tu związek? Już sam ten wyraz Dziennikarstwo czyż nie wypowiada idei czasowości, pojęcia czegoś, co dzienną żyje tylko strawą i dzienne ma tylko istnienie? Czyż nie dlatego Dziennik, że się w pewnym dniu poczyna, przez dzienne zdarzenia i czasowe wywołany potrzeby; że w pewnych dniach wychodzi, dzienne kwestie bada, rozbiera, dyskutuje; że jest wyrazem dziennej opinii objawem bieżącej myśli społecznej? Z drugiej strony Dziennikarstwo jest dyskusją jest walką opinii, jest ścieraniem się zdań, a jako takie, ma swój zakres w umiejętnościach czysto ludzkich, w naukach społecznych, w polityce, ale jakież mogłoby mieć miejsce w religii, w rzeczach dogmatu, moralności, teologii, gdzie dyskusja nic nie stanowi, gdzie stanowi tylko twierdzenie, ustawa, wyrok, gdzie ostatecznie stanowi nieomylność?

  • O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła
  • Ks. Zygmunt Golian.
  • Tytuł: O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła
  • Autor: Ks. Zygmunt Golian
  • ISBN: 9788376392233, 9788376392233
  • Data wydania: 2021-03-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_278w
  • Wydawca: Armoryka