Helion


Szczegóły ebooka

Życie św. Ignacego Loyoli założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Życie św. Ignacego Loyoli założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego


Jeżeli kiedy, to w dzisiejszych czasach, gdy bój między wrogami a sługami Bożymi wszędzie się toczy z szczególną zapalczywością, należy nam wpatrywać się w przykłady pozostawione przez mężnych rycerzy, wodzów, którzy się dawniej w tych bojach Pańskich odznaczyli; należy uczyć się od nich taktyki wojennej, energii, roztropności, wszystkich tych zalet i cnót, które im zapewniły zwycięstwo. Jednym z takich bez wątpienia najwaleczniejszych rycerzy, najznakomitszych wodzów, występujących w dziejach Kościoła jest św. Ignacy Loyola. Wrogowie nawet odmówić mu nie mogą nadzwyczajnych przymiotów umysłu i serca i wielkich zasług, jakie położył w obronie Kościoła; katolicy prawdziwi czczą w nim opatrznościowego męża, którego sam Bóg wybrał i posłał, aby wśród ciężkich przejść, na jakie Kościół narażony był w XVI wieku, zastawiał się za prawdę, zwalczał błędy, tępił grzechy, wiarę i cnotę po świecie całym szerzył.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Rozdział pierwszy. Młodzieńcze lata. Rycerskie rzemiosło. Oddanie się Bogu na służbę
 • Rozdział drugi. Manreskie rozmyślania
 • Rozdział trzeci. Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • Rozdział czwarty. Pokorny uczeń
 • Rozdział piąty. W paryskich szkołach
 • Rozdział szósty. W Hiszpanii i we Włoszech
 • Rozdział siódmy. Nowy zakon. Pierwsze prace. Pierwsze prześladowania
 • Rozdział ósmy. Zasadnicze ustawy ˝Towarzystwa Jezusowego˝
 • Rozdział dziewiąty. Wewnętrzne rządy zakonu
 • Rozdział dziesiąty. Apostolska działalność
 • Rozdział jedenasty. Heroiczne cnoty
 • Rozdział dwunasty. Śmierć błogosławiona. Chwała na ziemi i w niebie
 • Spis treści

 • Tytuły: Życie św. Ignacego Loyoli założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego
 • Autor: Jan Badeni
 • ISBN Ebooka: 978-8-3795-0115-1, 9788379501151
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Identyfikator pozycji: e_279a
 • Kategorie:
 • Wydawca: Armoryka